• Janus Visser/BDU

Neerijnen schort subsidiekorting op

NEERIJNEN Neerijnen stelt een besluit over een bezuiniging van 20.000 euro op het subsidiebeleid enkele maanden uit.

Het onderwerp komt begin juli terug bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Neerijnen beschikt dan over actuele financiële cijfers. Daarin wordt een hogere uitkering vanuit het Rijk meegenomen. Het gaat om een vermeende meevaller van 400.000 euro met ingang van 2016. De raad wil aan de hand van de nieuwe cijfers bekijken of de korting nog noodzakelijk is.

Verenigingen mogen de champagne nog niet ontkurken, waarschuwden donderdag coalitiepartijen SGP, VVD, PvdA en CDA. ,,We moeten niet de verwachting wekken dat er niet wordt bezuinigd. Het moet duidelijk zijn dat we op enig moment bij verenigingen terugkomen met de boodschap dat we alsnog maatregelen treffen als dat nodig blijkt", zei SGP-fractieleider Jos van Maanen.

Wethouder financiën Jaap Andriesse waarschuwde dat het bedrag van vier ton geen eigen leven mag gaan leiden. Het gaat om een 'indicatief' bedrag dat bovendien over meerdere jaren uitgesmeerd moet worden. Tegenover de meevallers staan ook tegenvallers.

Voor Neerijnen en Gemeentebelangen stonden alleen in hun streven om het Neerijnense verenigingsleven een belangrijkere status te gunnen bij de herijking van het subsidiebeleid. In plaats een adviserende rol stelden de oppositiepartijen voor dat ze het subsidiebeleid samen met de raad op poten zetten. ,,Verenigingen zijn succesvolle organisaties die kunnen organiseren, regeren, besturen en fuseren. Neem ze serieuzer." Andriesse vindt een adviserende rol toereikend. ,,Anders regeren verenigingen over hun eigen voortbestaan of dat van hun buurman heen."

Het is nog de vraag hoe Neerijnen eventuele bezuinigingen vormgeeft. Er ligt een voorstel klaar om vrijwilligersorganisaties evenredig te korten. Een ander voorstel gaat uit van de afschaffing van kleine subsidies van iets meer dan 200 euro. Hierdoor blijft er voor de andere verenigingen meer over. De gemeente voelt er weinig voor om organisaties in het sociale domein op te zadelen met bezuinigingen.