• BDU Media

Neerijnen sluit boekjaar 2017 af met goed resultaat

NEERIJNEN Rian Verwoert, wethouder Financiën in de gemeente Neerijnen, blikt tevreden terug op 2017. Uit de jaarrekening over het jaar 2017, die op 28 juni voor het eerst door de Raad is besproken, blijkt een positief financieel resultaat van bijna € 1,3 miljoen euro. Aantekening hierbij is wel dat dit resultaat grotendeels te danken is aan incidentele meevallers die nauwelijks beïnvloedbaar zijn.

Als deze posten buiten beschouwing worden gelaten, ontstaat een klein tekort van € 30.000; op een totale begroting van € 28 miljoen een te verwaarlozen bedrag. Bovengenoemd resultaat toont vooral aan dat alle activiteiten binnen de vastgestelde begroting zijn uitgevoerd. Om deze reden spreekt wethouder Verwoert dan ook van ,, een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn".

De grote meevallers zijn ontstaan door het vrijvallen van gevormde voorzieningen voor verliezen op de grondontwikkeling, het eveneens vrijvallen van voorzieningen voor onderhoud aan gebouwen en het wegvallen van een verplichting binnen het sociaal domein. De

gemeenteraad moet op 6 juli bij de vaststelling van de jaarrekening nog besluiten hoe het overschot besteed wordt. Het voorstel vanuit het college is in ieder geval om de reservepositie te verbeteren. Al met al heeft Neerijnen de financiële positie de afgelopen jaren sterk verbeterd. Daarmee is Neerijnen klaar voor de toekomst samen met Lingewaal en Geldermalsen in de nieuwe gemeente West Betuwe die per 1 januari gevormd wordt.