• Janus Visser/BDU

Neerijnen steunt GNL-onderzoek, ondanks 'twijfels Lingewaal'

NEERIJNEN Mogelijke twijfels van Lingewaal over een toekomst binnen GNL staan een onderzoek naar een fusie tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal niet in de weg.

Dat betoogde eind vorige maand VVD-wethouder Rian Verwoert op vragen van oppositiepartijen Gemeentebelangen Neerijnen (GBN) en Voor Neerijnen. GBN vreest dat de gemeente mogelijk geld weggooit als Lingewaal niet op de fusietrein springt. De oppositiepartij heeft geluiden opgevangen dat niet alle partijen in de buurgemeente warmdraaien voor de GNL-samenwerking.

Het onderzoek gaat 69.000 euro kosten waarvan Neerijnen 20.000 euro betaalt. Maar volgens Verwoert is dat geen reden om het onderzoek in te trekken. Dit maakt deel uit van het besluit dat eind vorig jaar werd genomen om bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten te verkennen, legde hij uit. Het onderzoek is eind van dit jaar de basis voor verdere vervolgstappen, ook al blijkt dan mogelijk dat Lingewaal niet meedoet.

Voor Neerijnen hamert op snelheid in het samenwerkingsproces. VN-raadslid Ed van Tellingen waarschuwde dat de gemeenten niet moeten dralen en een fusie nu al in de tijd moeten vastzetten op 2018. In dat jaar zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Van Tellingen vreesde dat een herindeling anders pas in 2022 kans van slagen maakt.

Verder voelt Verwoert niets voor een klankbordgroep van raadsleden die de ontwikkelingen rond de fusie op de voet volgt. Voor Neerijnen pleitte hiervoor om te voorkomen dat de drie gemeenteraden achter de feiten aan hollen, zoals volgens Van Tellingen eerder gebeurde bij de mislukte samensmelting van de ambtelijke organisaties van Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen. ,,Toen werden we als raad nauwelijks betrokken en werden we uiteindelijk alleen geïnformeerd toen de fusie werd afgeblazen. Een actievere rol van de raad is nodig." Verwoert vindt dat de drie raadsbijeenkomsten die dit jaar nog over dit thema op de planning staan voldoende. De drie gemeenteraden vormen bij elkaar één grote klankbordgroep, zei hij tegen Van Tellingen. ,,Ik voel niets voor een delegatie."

Voor Neerijnen wil dat ook burgers een actieve rol krijgen. Neerijnen moet haar onderdanen begrijpelijk informeren en ook de voordelen van de GNL-samenwerking helder verwoorden.

SGP-raadslid Dries Mulder distantieerde zich van de "druk" die Voor Neerijnen uitoefent. Een onderzoek moet volgens hem de richting bepalen. "We gaan niet van tevoren de antwoorden opschrijven en dan pas het onderzoek doen. Dus kijken we ook niet op voorhand naar alternatieven als de samenwerking onverhoopt niet lukt. Pas als blijkt dat deze is mislukt, gaan we kijken naar alternatieven. Dan kunnen we ook teruggrijpen op het rapport."

Het onderzoek ligt in handen van Seinstra en Van de Laar uit Culemborg. Ingediende offertes lagen qua prijs tussen 63.000 en 154.000 euro.