Neerijnen stuurt brief over peuterspeelscholen

NEERIJNEN Wanneer een kind twee jaar wordt, mag het meerdere dagdelen per week naar de peuterspeelschool. Nog niet alle peuters gaan naar de peuterspeelschool. Daarom stuurt de gemeente Neerijnen alle ouders en verzorgers van peuters die twee jaar zijn geworden vanaf nu een brief. De brief informeert over wat de peuterspeelschool kan betekenen voor ouders en peuters uit de gemeente en hoe een peuter kan worden aangemeld.

Door het sturen van deze brief hoopt wethouder Jaap Andriesse dat het aantal peuters dat naar de peuterspeelschool gaat, toeneemt. Andriesse vertelt: ,,Op de peuterspeelschool ontmoeten ouders,

kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar. Dit maakt het makkelijk om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Er is oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de peuter. Daarom hoop ik dat alle peuters uit de gemeente Neerijnen in de toekomst naar de peuterspeelschool gaan."

De peuterspeelschool leert kinderen om zich te ontwikkelen op de manier die het best bij hem of haar past, waarbij het kind zelf het tempo aangeeft. ,,Ze komen er in contact met leeftijdsgenootjes, breiden

spelenderwijs hun ervaringswereld uit en wennen aan regels en ritme waardoor de overgang naar de basisschool makkelijker verloopt. En dat alles onder deskundige begeleiding van pedagogisch medewerkers", aldus Mariëlle Wilbrink, coördinator Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG).

De SPGG is een professionele organisatie voor peuterspeelzaalwerk in de gemeente Geldermalsen en Neerijnen. De stichting biedt speelmogelijkheden voor kinderen van twee tot vier jaar, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De brief die de gemeente uitstuurt, wordt begeleid door een folder van deSPGG met adresgegevens en telefoonnummers van de peuterspeelscholen in de gemeente. Deze zijn ook te vinden op www.spgg.nl/peuterspeelzalen.