• Wim Timmermans

Neerijnen wil 2e tankautospuit behouden

NEERIJNEN De raad van Neerijnen gaat niet akkoord met het verdwijnen van de tweede tankautospuit uit de post Neerijnen-West. Dat is de strekking van een amendement dat Petra van Kuilenburg namens GN, SGP en PvdA heeft ingediend.

door Wim Timmermans

Belangrijke overweging daarbij is dat de extra kosten voor het in gebruik houden van een tweede tankautospuit volgens de raad beperkt zijn. En dat Neerijnen bereid is om in de meerkosten een bijdrage te leveren.

Na een korte schorsing stemde de raad unaniem in met het amendement. Daarna verzocht de raad met een motie het college te onderzoeken hoe de tweede tankautospuit operationeel kan worden gehouden en wat daarvan de kosten zijn.