• André van der Vlerk

Neerijnen wil meer grip op grondbeleid

NEERIJNEN Neerijnen schuwt een actief grondbeleid en gaat de verkoop van grond pas stimuleren als er vanuit de markt concrete aanwijzingen zijn dat deze kansrijk is.

Dat zei CDA-wethouder Koos Krook van grondexploitatie eind april tegen de achtergrond van een aanbeveling van de Rekenkamercommissie om het grondbeleid zo snel mogelijk te actualiseren. Een actief grondbeleid vergt ambtelijke capaciteit op het gebied van ruimtelijke ordening en marketinginspanningen. Deze is beperkt in een kleine gemeente zoals Neerijnen.

De Rekenkamercommissie adviseert een frequente herijking van het grondbeleid zodat de gemeenteraad in de toekomst beter dan voorheen kan sturen en bijslijpen. Wat de raad onder andere nodig heeft is een meerjarenprogrammering van de bouwplannen, inclusief voortgang en risico's. Zo krijgt de raad volgens de Rekenkamercommissie "de knoppen waaraan men kan draaien."

Krook stelde de raadscommissie Bestuur begin 2016 een geactualiseerd grondbeleid in het vooruitzicht. Eerder, zoals oppositiepartij Voor Neerijnen verlangde, is volgens hem te kort dag. De gemeenteraad krijgt daarna jaarlijks inzicht in de waarde van de gronden, hun verkoopperspectieven, de stand van zaken rond de risicoreserve en eventueel getroffen verliesvoorzieningen en de consequenties hiervan op de begroting en jaarrekening. Het geactualiseerde grondbeleid wordt in de eerste helft van 2017 aan een evaluatie onderworpen.

MEER GRIP Met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie op zak wil Neerijnen meer grip krijgen op het grondbeleid. Net als veel andere gemeenten investeerde de Betuwse gemeente tot de economische crisis in 2008 veel geld en energie in een actief aankoopbeleid. De dalende grondprijzen hadden tot gevolg dat Neerijnen in 2013 een verliesvoorziening trof van 3,8 miljoen euro. Daardoor teerde de gemeente met zo'n veertig procent in op de risicobuffers. Gemeenten vullen de risicobuffers van het grondbeleid aan vanuit de algemene reserve. Ook een verhoging van de ozb behoort tot de mogelijkheden.

Krook: ,,Tot tien jaar geleden zijn er keuzes gemaakt zoals de markt er toen uit zag. Als gemeenten in de toekomst hadden kunnen kijken, hadden ze toen anders gekozen. De vraag is: ga je nog een keer foute keuzes maken door gronden te verwerven en er vervolgens achter komen dat je deze gronden niet kan verkopen?"

Molenblok en Haaften-Noord

De verslechterde marktontwikkelingen zijn er de oorzaak van dat twee van de belangrijkste ontwikkellocaties veel moeizamer van de grond komen dan aanvankelijk werd gedacht. In het Molenblok in Varik komen 31 in plaats van de aanvankelijk ingetekende 55 woningen. Haaften-Noord is voorlopig goed voor slechts zeven kavels. Hier stonden 51 nieuwe huizen op de planning.

De Neerijnense raad debatteert donderdag over de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.