• Irma Bijker-de Ligny, Inge en Richting Waalweelde )inrichtingsvisie)

    R.U. Kleering van Beerenbergh

Neerijnense partijen sturen aan op uitstel besluit Waalweelde-West

NEERIJNEN Veel partijen in de Neerijnense raad willen de Structuurvisie Waalweelde-West past vaststellen als landelijke onderzoeken helderheid geven over de hoeveelheid water die in 2100 door de Waal kan stromen.

Daarover verschillen de meningen nog. In de Structuurvisie wordt uitgegaan van maximaal 18.000 kuub per seconde. Dat is zoveel dat er ter hoogte van Varik en Heesselt mogelijk een nevengeul moet worden gegraven achter beide dorpen langs. Op initiatief van Waalzinnig, een vereniging die zich fel verzet tegen deze maatregel, heeft Wageningen UR aan de hand van klimaatscenario's becijferd dat er in 2100 hooguit 16.000 kuub door de rivier stroomt. Eind dit jaar legt de overheid de laatste hand aan een eigen studie.

Met al die onderzoeken zijn PvdA en oppositiepartijen Gemeentebelangen Neerijnen en Voor Neerijnen niet bereid om nu al hun handtekening te zetten onder de Structuurvisie. Volgens Ed van Tellingen (Voor Neerijnen) behoudt Neerijnen haar inbreng in de landelijke discussie hierover, zonder dat hiervoor nu al een raadsbesluit nodig is. Petra van Kuilenburg (Gemeentebelangen) pleitte ervoor om besluitvorming op te schorten. Eerst moeten alle cijfers en rapporten openbaar zijn. "Wat zijn een paar maanden op het jaar 2000", vroeg ze donderdag in de raadscommissie Ruimte.

Ook SGP twijfelt. Volgens deze partij is er nog onvoldoende informatie beschikbaar om gefundeerde besluiten te kunnen nemen. VVD erkent dat er steeds meer nieuwe inzichten komen bovendrijven die een heroverweging rechtvaardigen van de eerdere norm van 18.000 kuub, maar wil snel duidelijkheid voor bewoners die in onzekerheid verkeren. Daarom moet er nog in 2015 knopen worden doorgehakt, zei VVD'er Adri van der Geijn.

Waalzinnig spoorde de Neerijnense politiek aan om tegen te stemmen. In Duitsland worden de komende jaren zoveel maatregelen genomen om water vast te houden in retentiebekkens, dat het in Nederland niet zo'n vaart zal lopen.