Net aangelegde traverse station voldoet niet meer

 Het onderwerp 'spoor' stond maar liefst drie keer op de agenda van dinsdagavond: ProRail zou een nieuw plan voor het station presenteren, wethouder Ton van Maanen zou een algemene update geven over vorderingen rondom de spoorveranderingen en een nieuw plan van Bert Vonk voor een onderdoorgang in de Lingedijk zou besproken worden. Daarnaast waren er ook nog twee insprekers die praatten over het spoor. Belangrijkste was misschien wel de presentatie van ProRail, die kabbelend begon en vervolgens overging in een stroomversnelling. Vanwege de aanleg van nieuwe sporen en wijzigingen in het spoortraject is het gunstiger om in plaats van één perron drie perrons te hebben. Ankie Hectors, projectmanager bij ProRail: ,,De traverse zoals die er nu ligt, voldoet dan niet meer. De twee beste alternatieven zouden een centrale tunnel of een nieuwe traverse zijn.'' Deze informatie leidde tot ongeloof en onbegrip bij de commissieleden. Annet IJff, PvdA: ,,Het is meer dan triest dat er drie jaar na  de aanleg van de huidige traverse alweer gesproken wordt over het weghalen.'' Een ander opvallend punt was een opmerking van Bert Vonk (CDA). In een discussie over de nog te realiseren onderdoorgang in de Lingedijk in Tricht werd gesproken over de ruimte die nodig is en het hellingspercentage van de weg, het fietspad en het voetpad. Vonk: ,,Ik heb de moeite genomen om zelf te gaan meten. Hierbij ben ik erachter gekomen dat mijn metingen behoorlijk afwijken van die van ProRail. Het college geeft echter aan uit te gaan van de metingen van ProRail, die mijns inziens onvolledig zijn. Wat mij betreft is mijn vertrouwen in het college dan ook dalende.'' Saillant detail in deze is dat de partij van Vonk zelf deel van het college van burgemeester en wethouders uitmaakt. Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 9 oktober.