Netwerk Intensive Care Midden Nederland is een feit

TIEL De Intensive Care (IC) afdelingen van 7 ziekenhuizen in de Regio Midden Nederland gaan intensiever samenwerken. Ze werkten al samen maar vormen nu organisatorisch een netwerk: het Universitair Medisch centrum Utrecht (UMCU), St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Diakonessenhuis in Utrecht en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Door deze samenwerking worden kennis en expertise gebundeld en uitgewisseld. Bij plaatsgebrek of wanneer specifieke expertise nodig is wordt onderling afgestemd en de patiënt eventueel overgeplaatst. Het resultaat is: excellente IC-zorg in Midden Nederland. Dat is kwaliteitswinst voor alle 1,5 miljoen inwoners in deze regio.

Op dinsdag 25 april ondertekenden de 7 medisch hoofden van de 7 IC-afdelingen een samenwerkingsovereenkomst in aanwezigheid van enkele ziekenhuisbestuurders in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. De medisch hoofden zijn trots op deze samenwerking als een van de eerste IC-netwerken in Nederland. Leren van elkaar en samen verder verbeteren, is het belangrijke doel.

Overeenkomst

Dr. Gilian Anbaum, anesthesioloog-intensivist zegt: 'Deze samenwerkingsovereenkomst is goed tot stand gekomen nadat de landelijke richtlijnen van het Zorginstituut, de zogeheten Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care, waren gepubliceerd. We werkten immers al goed samen!' De nieuwe overeenkomst gaat een stap verder. Zo spraken de aangesloten IC's af dat zij gezamenlijk opleidingsbijeenkomsten en regionale refereeravonden gaan organiseren. Op termijn ook het afstemmen van protocollen en richtlijnen voor zorg van patiënten. Om nader kennis te maken en samen de regionale zorg op hoog niveau te kunnen bieden gaan intensivisten en IC-verpleegkundigen regelmatig een dag meekijken in een ander ziekenhuis uit het netwerk.

Overplaatsing

In de praktijk zal de samenwerking goed zichtbaar worden. Alle IC's leveren bovenal uitstekende patiëntenzorg. In het netwerk hebben IC's speciale expertisegebieden of verwijsfuncties voor de regio. Ziekenhuis Rivierenland levert hoge kwaliteit intensive care voor alle inwoners van de regio, met nadruk op snelle mobilisatie voor het herstel. En worden bijvoorbeeld trauma- en hart/longtransplantatiepatiëntenvoor intensieve zorg behandeld in het UMCU en in St. Antonius. Bij plaatsgebrek of wanneer specifieke expertise nodig is vindt intercollegiale consultatie plaats. Als een patiënt beter af is in een ander centrum wordt deze overgeplaatst. Het vervoer van de IC patiënt wordt geregeld door speciale mobiele IC ambulance (MICU), waarin continue intensieve zorg gewaarborgd is.