• Welzijn West Betuwe

Nieuw logo Welzijn West Betuwe

GELDERMALSEN WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en WelzijnNeerijnen zijn samengevoegd tot één brede welzijnsorganisatie Welzijn West Betuwe. Bij deze verandering hoort ook een nieuw logo dat vrijdag 20 oktober feestelijk is onthuld in het bij zijn van ongeveer 125 vrijwilligers. Het logo heeft een frisse en eigentijdse uitstraling gekregen, passend bij de kernwaarden van Welzijn West Betuwe: betrokken, veelzijdig, verbindend en lokaal aanwezig in alle kernen. De pay-off verwoordt in het kort waar Welzijn West Betuwe voor staat en sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen zelfredzaamheid en participatie.

Met 26 medewerkers, drie locaties en meer dan 500 vrijwilligers is én blijft Welzijn West Betuwe onderdeel van iedere kern in de nieuw te vormen gemeente West Betuwe. Met specialistische kennis op het gebied van mantelzorg, vrijwilligerswerk, sport, cultuur, jeugd- en ouderenwerk. Marco van Westerlaak, directeur Welzijn West Betuwe: ,,Door preventief te werken, uit te gaan van de mogelijkheden en gebruik te maken van de sociale omgeving, kunnen we ook in een vergrijzende en ontgroenende omgeving ondersteuning blijven bieden aan de kwetsbaren in de samenleving. We zetten dingen in gang, signaleren veranderingen en voorkomen daarmee problemen. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de gemeente en andere samenwerkingspartners."

Welzijn West Betuwe zet zich als brede welzijnsorganisatie in om de leefbaarheid voor alle inwoners te verbeteren. Met lokale binding en betrokkenheid. De medewerkers en vrijwilligers uit de lokale omgeving vormen de ogen en oren in de 26 kernen. Hierdoor is Welzijn West Betuwe de verbindende schakel tussen burger, organisaties en de gemeente. Dit komt onder andere tot uiting in de ondersteuning van allerlei burgerinitiatieven, de inzet van vrijwilligers bij hulpbehoevenden, de zorg voor kwetsbaren in de samenleving, de organisatie van diverse sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en ouderen, de ondersteuning van dorpshuizen, de dienstverlening op het gebied van mobiliteit en langer thuis wonen en de bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen. Meer informatie: www.welzijnwestbetuwe.nl