Nieuw: Politiek Café Geldermalsen

GELDERMALSEN Op vrijdagavond 23 oktober zal de eerste bijeenkomst van Politiek Café Geldermalsen plaatsvinden. Politiek Café Geldermalsen is een nieuw initiatief, gedragen en georganiseerd door alle politieke partijen in de gemeente Geldermalsen en een aantal betrokken burgers. Bewoners, verenigingen, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en lokale politici kunnen hier informatie en standpunten uitwisselen en luisteren naar en praten met deskundigen. Ashley Karsemeijer (D66) over de organisatie van Politiek Café: ,,Prachtig om te zien waar een samenwerking van politiek en inwoners nu al toe kan leiden. Dit moeten we vaker doen."

Het politiek café is nadrukkelijk niet bedoeld als inspreekavond of een verlenging van de raadsvergadering, maar als een nieuwe manier om bewoners en andere geïnteresseerden te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en de lokale politiek. Deze avonden zullen in 2016 met regelmaat op verschillende locaties binnen de gemeente plaatsvinden.

Het onderwerp van deze eerste avond van Politiek Café Geldermalsen is drank- en drugsgebruik onder jongeren. Gebruiken Geldermalsense jongeren (te) veel drank en drugs en wordt het een probleem? Welke rol hebben de ouders, de school en de gemeente hierbij? Onder leiding van journalist Walter Post gaan ouders, jongeren, politici en geïnteresseerden in gesprek met onder andere een jongerenwerker, een wijkagent en natuurlijk met elkaar. Erik Burgers, onderdeel van het organisatieteam van Politiek Café: ,,Als ouder van een opgroeiende zoon vind ik het belangrijk op de hoogte te zijn van zaken die binnen onze gemeente spelen. Dat geldt zeer zeker voor een belangrijk onderwerp als drank- en drugsgebruik onder jongeren. Een hele mooi kans om hierover op 23 oktober met deskundigen van gedachten te wisselen."

Er wordt op deze avond ook gezorgd voor een 'luchtige toon': er is live muziek en Hans Beringen, bekend van de radiotalkshow van RTV Betuwe, zal een column voordragen.

Inloop is vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Locatie is Le Mélangeur, Marktplein 16 in Geldermalsen.