• S. Mes

Nieuwbouw sociale woningen Meteren 'niet voor asielzoekers'

METEREN De plannen van de gemeente Geldermalsen voor sociale woningbouw aan de Lindelaan in Meteren blijken voor onrust te zorgen onder omwonenden. Een deel van hen gaat er namelijk vanuit dat deze woningen voor asielzoekers zijn en heeft dat al laten blijken via een protestbord op de plaats waar de woningen moeten komen. Maar niets is minder waar, zegt Bram Friesen van de gemeente Geldermalsen.

door Laura van Horik

Het plan voor de sociale woningbouw is goedgekeurd door het college, maar wordt nu eerst met de directe omwonenden overlegd door middel van een informatiebijeenkomst op 13 maart. Daarna wordt het plan in mei in de gemeenteraad besproken. Eén ding staat in ieder geval vast: het gaat niet om asielzoekers, zegt Friesen. ,,De woningen zijn voor iedereen in Geldermalsen, net als bij KleurrijkWonen. Ze zijn dus ook voor statushouders, maar dat betekent niet dat als er zes huizen komen te staan er in alle zes statushouders komen. Integendeel. We gaan voor een gezonde mix. Het kan om ouderen gaan, mensen die gescheiden zijn of andere alleenstaanden."

De huizen komen er om de druk van de woningmarkt te verlichten en de huisvesting te verruimen. ,,Er wordt niemand voorgetrokken, het gaat puur om meer woningen voor alle inwoners. Het is dus absoluut geen klein azc. Statushouders worden verward met asielzoekers: statushouders mogen in Nederland blijven, asielzoekers wachten nog op dat antwoord." Hoe dan ook is de mening van omwonenden belangrijk, vindt Friesen. ,,Het is een serieus plan, maar er is nog geen vergunning. We willen het komende week tijdens de informatiebijeenkomst daarom graag met de omwonenden overleggen."