Nieuwe column: Vanaf de wal

GELDERMALSEN Nieuwsblad Geldermalsen start deze week een nieuwe columnserie, waarin (met name) de lokale politiek wordt beschouwd vanaf de plaats waar de beste stuurlui staan: Vanaf de wal, dus. De columns worden beurtelings geschreven door Rob van Veen en Remco van Zadelhoff. De aftrap wordt verzorgd door Rob van Veen. Hij beschrijft zichzelf als volgt:

,,Ik ben 55 jaar oud en woon in Geldermalsen. Getrouwd, twee kinderen en twee kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik acceptant groot zakelijke brandverzekeringen bij ASR-verzekeringen en ik ben lid van de ondernemersraad van ASR. Ik ben geen politicus meer, maar schrijf deze column als betrokken inwoner en kritisch toeschouwer."

Welbeschouwd kunnen wij de dubbele raadsvergadering over de Bloesemrapportage kort samenvatten in de (te) grote broek van de VVD.

Met veel bombarie en grote woorden werd in de eerste sessie een motie van afkeuring aangekondigd.

Waarom? Omdat het college niet had gedaan wat de raad haar had opgedragen en dat door de manier van werken van het college de raad niet in staat is haar controlerende taak uit te voeren. Een zwaar politiek statement.

Het lot van de te grote broek is vaak dat je puntje bij paaltje in je blote kont staat.

Dé motie kwam, maar een Betuws kwartiertje met z'n allen in een achterkamertje deed wonderen. Weg waren alle problemen en weg waren de grote woorden.

Gelukkig hadden PvdA en D66 wel succes. Veel werk voor én achter de schermen heeft ervoor gezorgd dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon komt te vervallen. Staan deze dorpsgenoten in ieder geval niet in de kou.

Tenslotte werd de Bloesemrapportage zonder dat de burgemeester het in stemming hoefde te brengen unaniem goedgekeurd. Zelfs voordat de accountant dat heeft gedaan!

Hoezo, zo kunnen wij onze controlerende taak niet uitvoeren?

[Robbie van Veen