• Kirsten den Boef

Nieuwe kwartiermaker/ beoogd griffier voor West Betuwe

GELDERMALSEN De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan per 1 januari 2019 fuseren in de nieuwe gemeente West Betuwe. De raadswerkgroep Bestuur & Organisatie van het West Betuwe Beraad (gezamenlijke gemeenteraden) draagt Arthur van den Brink voor als kwartiermaker/beoogd griffier van de raad van deze nieuwe gemeente. Het West Betuwe Beraad besluit maandag 11 juni in haar vergadering over de benoeming. Van Den Brink start per 1 september met zijn werkzaamheden als kwartiermaker raad/griffie.

Arthur van den Brink (1968) woont in de gemeente Elst (Gld.) en is sinds 2003 griffier van de gemeenteraad van Overbetuwe. Daarvoor werkte hij onder andere bij Korps Commandotroepen, bedrijfsleven en rijksoverheid. Hij is zowel politicoloog (drs.) als bedrijfskundige (MBA).

De selectiecommissie/raadswerkgroep heeft hem geselecteerd uit 21 sollicitanten. Zij ziet in Van den Brink een ervaren en gedreven raadsgriffier die het centrale motto van de nieuwe gemeente 'Dichtbij en op maat', vanuit het perspectief van de gemeenteraad op een eigentijdse wijze vorm en invulling zal geven. Arthur van den Brink: ,,Samen bouwen aan een nieuwe gemeente is een prachtopgave. Het is een proces vol pieken en dalen. Als we daarbij onze idealen elkaar laten versterken en continu gaan voor het beste voor alle inwoners, dan kunnen we iets unieks neerzetten: een mooie en sterke gemeente West Betuwe."

FORMELE BESLUITVORMING Het West Betuwe Beraad neemt op 11 juni een besluit over de voordracht. De kwartiermaker/beoogd griffier treedt tot 1 januari 2019 eerst formeel in dienst bij de gemeente Geldermalsen. De nieuwe gemeente West Betuwe bestaat immers nog niet. Om die reden neemt de gemeenteraad van Geldermalsen op 14 juni, na het besluit van het West Betuwe Beraad, nog een eigen aanstellingsbesluit. Het is vervolgens de bedoeling dat de nieuwe Raad van de gemeente West Betuwe in januari 2019 Arthur van den Brink benoemt tot griffier.