• Erik de Bruin

Nieuwe school De Plantage komt er 'zo snel mogelijk'

'We hebben het beloofd'

GELDERMALSEN De gemeenteraad van Geldermalsen boog zich dinsdagavond tijdens een commissievergadering over het integraal huisvestingsplan basisonderwijs. Naast de leegstand in scholen en het ambitieniveau dat de gemeente en de schoolbesturen nastreven, werd met name gesproken over de bouw van een openbare school in nieuwbouwwijk De Plantage. Daar komt nu, als het aan het college ligt, schot in. ,,Een peuterspeelzaal is een grote wens in de wijk. Die willen we voor de zomer realiseren. Daarna willen we ook zo snel mogelijk de school gaan bouwen."

door Erik de Bruin

@erikdebruin78

Met deze woorden sloot wethouder Niko Wiendels de beraadslagingen over dit onderwerp af. De raad besluit over het huisvestingsplan en de nieuwe school op dinsdag 1 maart. Voordat hier een klap op wordt gegeven wordt het ook nog besproken. Voor Jos Rietbergen van Leefbaar Geldermalsen hoeft dat niet. Hij hield het in de commissie al kort en noemde De Plantage een non-discussie. ,,We vragen hier al tweeënhalf jaar om." De wethouder beaamde zijn woorden. ,,Het is een non-discussie want we hebben het beloofd. Het was een verkoopargument toen De Plantage werd gebouwd en onder de aandacht werd gebracht." Het uitgangspunt in 2009 was een zogeheten Integraal Kind Centrum. ,,Een school in de volle breedte. Mét naast basisonderwijs een peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang", legde Wiendels uit. ,,Uit prognoses blijkt dat een IKC in afgeslankte vorm volstaat."

INSTANDHOUDINGSNORM De kosten vallen dus lager uit. Er was tien miljoen euro geraamd. De brede school, die zal worden bestuurd door Fluvium, wordt voor een kwart minder gebouwd, namelijk: 7,5 milljoen. Wim Timmermans (PvdA) complimenteerde de onderwijsstichting. ,,Fluvium stelt ons in staat kleine scholen in stand te houden." Zelfs scholen die onder de instandhoudingsnorm uitkomen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde grootte van alle scholen tezamen. ,,Als de gemiddelde grootte boven de norm is, kan de school blijven bestaan", vertelde de wethouder. ,,Daardoor kon de school in Enspijk zo lang open blijven." Uiteindelijk redde de school het toch niet omdat zij zelfs onder de opheffingsnorm uitkwam. Rita Boer Rookhuiszen (D66) sprak uit dat het ook voor Buurmalsen een moeilijk verhaal wordt. ,,Niet alleen wat het aantal leerlingen betreft, maar ook als je naar het gebouw kijkt. Veel schoolgebouwen in de gemeente zijn veertig jaar en ouder. Het zal niet meevallen om die energiezuiniger te maken." Dat is wel de ambitie van de gemeente, die voor de meest toekomstbestendige aanpak kiest. Zo ook de gemeenteraad, die het basisonderwijs in alle kernen overeind wil houden. Mits dat mogelijk is.

LEEGSTAANDE LOKALEN Wiendels: ,,We moeten wel een visie hebben. Als we een school opknappen, moet die nog wel minimaal 20 jaar mee kunnen." Dat er veel leegstaande klaslokalen zijn die niet voor onderwijskundige doelen worden gebruikt, beschouwt hij niet als een probleem. ,,In totaal is er vijfduizend vierkante meter leegstand. Dat is heel veel, maar het is wel versnipperd." Dat scholen die ruimtes verhuren, zei hij prima te vinden. ,,Dat mogen ze doen." SGP-raadslid Johan van den Brink zet daar vraagtekens bij. ,,We vragen ons af of je scholen moet "verplichten", of uitdagen zich als ondernemer op te stellen. Is dat duurzaam beleid?"

,,De gemeente gaat daar niet over", reageerde Marco Hol van Dorpsbelangen. ,,Als scholen leegstaande lokalen niet als een probleem ervaren, is er ook geen probleem."

,,Ze zeggen dat ze de krimp aankunnen", aldus Boer Rookhuiszen. ,,Voor passend onderwijs is bovendien meer ruimte nodig." De nieuwe school in De Plantage zou wat haar betreft ook een ontmoetingsfunctie moeten krijgen. Ze kreeg als reactie van de wethouder dat hij er wel voor wil waken dat dorpshuizen in de wielen worden gereden.

Op de foto: Wethouder Niko Wiendels wil daadkracht tonen wat betreft een nieuwe school in De Plantage. Bewoonster Wieke Heikoop, die een draagkrachtonderzoek hield in de wijk, hoort het goedkeurend aan.