• Louis van Oort

Nieuwe school op De Plantage

Peuterspeelzaal voor de vakantie van start

GELDERMALSEN Een nieuwe basisschool op De Plantage is al langer een wens van velen. Ondanks het feit dat de leerlingenaantallen tot 2015 naar berekening van nu met zo'n zestien procent zullen dalen en er een behoorlijke leegstand van lokalen op verschillende scholen is ontstaan, ligt er een plan op de plank om in De Plantage een peuterspeelzaal te realiseren en een nieuwe school te bouwen.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

Op dit moment is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders in de maak waarin een samenwerkingsschool onder bestuur van Fluvium wordt gebouwd. Dit zal een dependance van een andere school worden, waar ook een peuterspeelzaal en een gymzaal bij horen. Het vestigen van een zelfstandige school is niet haalbaar. Prognoses in het Integraal Huisvestings Plan (IHP) laten zien dat deze nieuwe school over twaalf jaar de norm van tweehonderd leerlingen haalt. In 2035 daalt dit aantal weer.

Het IHP pleit voor een dependance van een school voor openbaar onderwijs van Fluvium. De verwachting is dat deze onderwijsinstelling als een volledige eigen school gaat functioneren. Gezien de gelijke behandeling van alle scholen dient iedere school met een dependance dan recht te krijgen op een dergelijke uitbreiding van de dependance. In Geldermalsen is dit de Rehobothschool.

In 2009 is de gemeente uitgegaan van de bouw van een maatschappelijke voorziening in de Plantage, die huisvesting zou bieden aan basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een gymzaal. Deelname aan kinderdagopvang en buitenschoolse opvang is afgenomen, veel kinderen maken gebruik van De Pluk.

Maar het biedt wel veel voordelen als peuterspeelzaal en onderwijs in elkaars nabijheid gehuisvest zijn. En een peuterspeelzaal zorgt van onderaf voor voeding van de school in de Plantage.

Voor een aantal jonge gezinnen is het belangrijk dat er een kindvoorziening in de buurt is. Zo gauw kinderen buiten de wijk naar peuterspeelzaal of school gaan, blijven ze vaak onderwijs volgen op de éénmaal gekozen school buiten de wijk. Ook voor een toekomstige school is het daarom belangrijk zo spoedig mogelijk een tijdelijke voorziening peuterspeelzaal in de Plantage te realiseren. Daarom spreekt het college de wens uit om nog voor de zomervakantie te starten met deze nieuwe peuterspeelzaal. Bij bouw van een peuterspeelzaal in de Plantage kan de huidige locatie Lindelaan 2 in Meteren afgestoten worden.

Op 2 februari 2016 wordt dit voorstel besproken in de Commissie Samenleving en op 1 maart 2016 staat de vestiging van de nieuwe school ter behandeling gepland in de gemeenteraad.