• Overal in Rivierenland worden de komende tijd ondergrondse containers voor het restafval geplaatst

    Rias Immink

Nieuwe tarieven afvalstoffenheffing bekend

GELDERMALSEN Vanaf 2019 betalen inwoners van de 10 Avri-gemeenten per huisaansluiting € 169 voor het vaste tarief en € 1 per 30 liter restafval die zij aanbieden in minicontainers en ondergrondse containers. Dit besloot het algemeen bestuur (AB) van Avri waarin de 10 gemeenten deelnemen. Verder is besloten dat blik volgend jaar in de glascontainer kan. 

Per huisaansluiting bedraagt de totale afvalstoffenheffing gemiddeld € 204,- per jaar. Dat gemiddelde is gebaseerd op de door Avri voorziene verbeterde afvalscheiding door inwoners in 2019, waardoor minder restafval hoeft te worden weggebracht. Het AB koos voor deze tariefstelling om rekening te houden met inwoners die dat door omstandigheden (nog) niet goed kunnen. In de toekomst zal het variabele tarief stijgen waardoor goed scheiden extra beloond wordt.

HALVERING RESTAFVAL Vanaf 2019 brengen de meeste inwoners hun restafval naar ondergrondse containers. Met dit systeem halveert het restafval, is de ervaring in andere gemeenten. Het blijkt dat inwoners namelijk veel beter opletten bij wat zij bij het restafval doen. Tot 2014 hadden inwoners gemiddeld 204 kg restafval. Toen zij in 2014 gingen betalen voor iedere keer dat zij hun restafval aanbieden daalde het restafval enorm. De laatste twee jaar blijft het steken op 120 kg. Met het nieuwe systeem wordt een daling verwacht naar gemiddeld 60 kg per persoon.

MINDER RESTAFVAL, TOCH MEER KOSTEN Ondanks dat Avri minder restafval ophaalt stijgen de kosten. Een belangrijke oorzaak is de extra belasting die het Rijk in 2019 gaat heffen op het te verbranden afval. Investeringen vanwege het nieuwe beleid spelen ook een rol. Daarnaast dalen de opbrengsten van sommige grondstoffen zoals papier. ,,Door het nieuwe inzamelsysteem blijft de stijging van de afvalstoffenheffing in Rivierenland beperkt tot gemiddeld 2,5 %", stelt Avri.

BLIK BIJ GLAS Vanaf volgend jaar kunnen blikken verpakkingen zoals drankblikjes, soepblikken en aluminium schalen van bijvoorbeeld lasagne in de glascontainer. Als Rivierenlanders al hun blik scheiden, scheelt dit op jaarbasis gemiddeld 4,6 kg restafval per persoon.

Vanaf het derde kwartaal van 2019 is het voor Avri mogelijk om incontinentiemateriaal duurzaam te laten verwerken. Dit is duurder dan verbranden. Begin 2019 besluiten de tien gemeenten of zij van de mogelijkheid gebruik gaan maken. Het AB discussieert in november over een mogelijke voorlopige oplossing vanuit de gemeenten vanaf 1 januari.