• BDU Media

Nieuwe verordening WMO Geldermalsen

GELDERMALSEN Geldermalsen heeft een nieuwe verordening WMO. Uitspraken van de rechtbank vorig jaar maakten correcties nodig op de oude verordening. Over tarieven en over de tegemoetkoming die gezinsleden van een cliënt kunnen ontvangen. De nieuwe verordening is besproken en gaat als hamerstuk naar de raad.

Het biedt criteria voor tarieven die professionele aanbieders, ZZP'ers en personen uit het netwerk van een cliënt in het kader van een persoonsgebonden budget (pgb) mogen hanteren. En over wanneer iemand uit het sociale netwerk, zoals een gezinslid, mag worden ingeschakeld. De commissie Samenleving kon met de nieuwe verordening leven maar had nog wel wat aandachtspunten.

Rita Boer Rookhuizen (D66) vroeg in eerste instantie naar duidelijker criteria: „Er staat nu dat je hulp niet krijgt als je het redelijkerwijs had kunnen vermijden. Maar elders in het land wordt dat soms verkeerd uitgelegd in de zin van 'dan had u maar eerder van een bovenwoning naar een benedenwoning moeten verhuizen. U wordt oud.'" Ook Edwin Loeff (VVD) vond dat de criteria niet hard genoeg waren: „Wij hebben keiharde criteria nodig. Anders ontstaat willekeur." Wethouder Niko Wiendels (CDA) stelde dat alles juist bedoeld is om de beste oplossing voor een cliënt te vinden. „De criteria moeten dan niet knellen. Wij gaan voor maatwerk. Dan moet je samen ook wel eens buiten de lijntjes kunnen kleuren."

Jos Rietbergen (LG) en Johan Bulsink (SGP) wilden weten of de nieuwe privacy wetgeving is verwerkt in de verordening. Maar die wordt volgens Niko Wiendels gemeente breed opgepakt en dus niet in elke verordening of beleidsnota apart opgenomen.

Commissieleden wilden ook nog weten waarom er niet in één klap een nieuwe verordening was gemaakt voor West Betuwe. Dat kon niet omdat Neerijnen haar WMO taken heeft uitbesteed aan Tiel en dus tot aan de fusie van West Betuwe het Tiels beleid volgt. Er is wel een geharmoniseerde WMO-verordening voor West Betuwe in de maak. Die gaat per 1 januari 2019 in.

De nieuwe verordening gaat naar de raad als hamerstuk; er zal waarschijnlijk geen discussie meer over komen. Dan gaat de verordening definitief in tot de gemeente opgaat in West Betuwe.