• Bloemen voor de aftredend voorzitter Annelies Brand-Boom uit handen van collega bestuurslid Ferry Ortiz Aldana.

    D66 West Betuwe

Nieuwe voorzitter bestuur D66 West Betuwe

GELDERMALSEN Annelies Brand-Boom uit Geldermalsen heeft tijdens de algemene afdelingsavond van D66 West Betuwe het voorzitterschap van de afdeling overgedragen aan Simone Jilderda uit Opijnen.

Voor haar jarenlange inzet, zij is al sinds 1994 voor D66 actief in de lokale politiek van de voormalige gemeente Geldermalsen, werd Brand-Boom dan ook uitgebreid in het zonnetje gezet. Begonnen als burgercommissielid van de gemeenteraad werd zij in 2002 gemeenteraadslid en tussen 2010 en 2012 wethouder. Dankzij haar vooruitziende blik en voorbereidende werk als wethouder was de gemeente Geldermalsen goed voorbereid op de extra zorgtaken die de gemeente vanaf 2015 van het Rijk overnam. Daarnaast stond zij aan de wieg van De Pluk, het multifunctionele centrum ten behoeve van de bibliotheek en het verenigingsleven, inclusief gezondheidscentrum. De Pluk is in Geldermalsen inmiddels niet meer weg te denken. Als voorzitter van de lokale D66 afdeling heeft zij de voorbereidingen op de herindeling tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in goede banen geleid. De afdeling beslaat overigens al sinds 1978 het grondgebied van de nieuwe gemeente West Betuwe, D66 was wat dat betreft de tijd ver vooruit. Nu die nieuwe gemeente een feit is vond zij het tijd om het stokje over te dragen.

Annelies Brand-Boom blijft actief voor de samenleving, zoals zij ook na haar wethouderschap en naast het voorzitterschap van D66 West Betuwe actief was bij diverse organisaties waaronder Humanitas en de Volksuniversiteit West-Betuwe. Momenteel zet zij zich in voor de realisatie van zogenaamde Thuishuizen, kleinschalige woonvormen voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen.

Simone Jilderda zal zich als nieuwe voorzitter met name bezighouden met het verder opbouwen van de afdeling. Het nog meer betrekken van jongeren is daarbij een belangrijk speerpunt. ,,Het gaat in de politiek immers om de toekomst, die van onze jongeren.'' Ook Jilderda is naast de politiek actief in de lokale samenleving. Onder andere als voorzitter van de stichting Stroomhuis Neerijnen en Maatje bij Humanitas.