• varikheeselt.nl

Nog geen advies over hoogwatergeul of dikke dijk

NEERIJNEN De raad van Neerijnen adviseert pas volgende maand over de voorkeursvariant voor riviermaatregelen bij Varik en Heesselt.

De beeldvormende vergadering die eerder deze maand over de slepende discussie werd gehouden, lokte schriftelijke vragen uit van de fracties van SGP en PvdA. De gemeenteraad wil eerst de antwoorden hierop afwachten om vervolgens een gedegen advies uit te kunnen brengen aan wethouder Teus Kool (SGP) die de raad vertegenwoordigt in de stuurgroep. Deze brengt vervolgens een advies uit aan de minister die naar verwachting in maart of april de knoop doorhakt. Het uitstel in Neerijnen zorgt niet voor vertraging in de finale besluitvorming, benadrukte Kool vorige week donderdag tijdens een debat hierover in de Neerijnense raadszaal.

WAARIGE PROCES Wel doet het uitstel, maar zeker ook het warrige proces, bij menig raadslid de wenkbrauwen fronsen. De stuurgroep had de besluitvorming strakker moeten vormgeven, maar de raad rekent het zichzelf aan dat gecommuniceerde deadlines niet worden gehaald en hierdoor inwoners langer in onzekerheid blijven. ,,Er is behoefte aan duidelijkheid", oordeelde VVD-raadslid Sten Nouwens die dreigde met een motie als het college van B en W niet al deze week met aanvullende informatie op de proppen komt. Die garantie kon burgemeester Harry de Vries hem niet geven.

Het uitstel schoot ook GBN compleet in het verkeerde keelgat. Het liefst had de oppostiepartij gezien dat het advies donderdag al werd uitgebracht, ook omdat de keuze van de raad waarschijnlijk uitgaat naar de aanleg van een zogeheten dikke dijk, een combinatie van dijkverzwaring en buitendijkse maatregelen. ,,De keuze is voor ons klip en klaar", zei Louis Veeken van GBN. ,,Deze oplossing is 200 miljoen euro goedkoper dan de nevengeul, biedt dezelfde (veiligheids)resultaten en heeft minder impact voor het gebied en de bewoners." GBN vreest dat uitstel van het uit te brengen advies ertoe leidt dat de stem van Neerijnen niet meer wordt meegewogen.

NATURA 2000 Toch wil de meerderheid van de raad de laatste antwoorden afwachten. De vragen gaan bijvoorbeeld over de consequenties van de gebiedsingrepen voor Natura 2000, een aaneengesloten natuurgebied door heel Nederland, en de aard en de mate van de dijkverzwaring zodra de nevengeul definitief als alternatief wegvalt. ,,Je zou graag een kolom willen zien waarbij links alle voordelen en rechts alle nadelen staan van beide varianten", zei SGP-fractieleider Jos van Maanen.

Kool verzekerde de raad dat hij in januari het advies van de raad overbrengt aan de stuurgroep. Wel is er volgens hem een gerede kans dat de leden van de stuurgroep niet in staat zullen zijn om de minister een eensluidend advies te geven. In dat geval staat er een termijn van zes maanden om alsnog tot overeenstemming te komen. In de stuurgroep zitten behalve de gemeente bijvoorbeeld ook de provincie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en het waterschap.

WAALZINNIG Namens verontruste bewoners van Varik en Heesselt spreekt Waalzinnig zich al lange tijd uit tegen de hoogwatergeul, een 'droog kanaal' van 300 tot 500 meter breed en enkele kilometers lang die in de plannen rondom de twee dorpen zal komen te liggen en deze bij hoogwater van het vasteland afsluit. De belangenvereniging vreest dat een evacuatie bij een eventuele ramp tot vele dodelijke slachtoffers zal leiden. De keuze voor een dijk is veiliger én goedkoper. Wel moet verloren gegane natuur als gevolg van dijkverzwaring en buitendijkse maatregelen gecompenseerd worden, maar een groot deel hiervan is buitendijks te realiseren, aldus Waalzinnig.