• VNO-NCW midden

Nomineer de meest inclusieve werkgever van Rivierenland

BUREN Welke ondernemer is een inspirerend voorbeeld en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt werknemers met een arbeidsbeperking een kans? Kortom: wie komt in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019? Op 14 maart houdt VNO-NCW binnen het project Op naar de 100.000 banen de Dag van de Duizend Voorbeelden. In nauwe samenwerking willen RW-POA Rivierenland, UWV, Werkzaak Rivierenland, gemeente Buren en Neder-Betuwe samen met VNO-NCW Rivierenland, invulling geven aan deze dag met de introductie van een werkgeversprijs voor inclusief ondernemerschap.


All-inn werkgeverschap houdt in dat werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie. De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever.
Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat All-in werkgever.

NOMINEREN Iedereen in Rivierenland mag één werkgever nomineren voor de All-in Werkgeversprijs 2019. Alle werkgevers die gevestigd zijn in Rivierenland en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze als inclusief werkgever actief zijn, komen in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs. Nomineren kan tot 31 januari. Klik hier om een werkgever te nomineren.

De nominaties worden op basis van de aangeleverde informatie door een vakjury beoordeeld. Na de sluiting van nominaties gaat de jury in beraad. Een onafhankelijk jury bepaalt de winnaar in elke gemeente.

Op de Dag van de Duizend Voorbeelden, 14 maart, worden de winnende werkgevers bezocht en wordt de prijs uitgereikt.

Info: https://rw-poarivierenland.nl/aanmeldformulier-nominatie/