• Hugo de Jonge, minister van VWS, moedigde de gemeenten aan in hun ambitie een inclusieve gemeente te worden.

    Gemeente Geldermalsen

Officiële aftrap VNG Koplopersprogramma Iedereen doet mee

GELDERMALSEN De 25 gemeenten die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn geselecteerd als koplopergemeente, zijn donderdag officieel gestart met het programma Iedereen doet mee! Met het onderschrijven van het manifest Iedereen doet mee! moedigde Hugo de Jonge, minister van VWS, de gemeenten aan in hun ambitie een inclusieve gemeente te worden. Een gemeente waarin iedereen mee kan doen, ook mensen met een beperking.

Hij deed dit samen met Illya Soffer, die als directeur van Ieder(in) ook de Alliantie VN-Verdrag vertegenwoordigt, de groep gehandicapten- en cliëntenorganisaties die de komende tijd nauw betrokken is bij het programma van de VNG.

De 25 gemeenten hebben bij de bijeenkomst het manifest – gezamenlijk opgesteld door ambtenaren en ervaringsdeskundigen uit de 25 gemeenten – allemaal ondertekend. De aanwezige burgemeesters, wethouders en gemandateerde ambtenaren deden dit samen met een ervaringsdeskundige uit hun gemeente. Vanuit gemeente Geldermalsen waren deelnemers van de inclusieoverleggroep aanwezig: Françoise Groenendaal-Vlug, Rinus Korteweg (Gehandicaptenplatform Geldermalsen) en Irene van Helden (Disability Studies).

De rest van de middag stond in het teken van kennismaken, zien welke stappen andere gemeenten al hebben gezet en bespreken wat ze de komende tijd gezamenlijk gaan oppakken.

'KOPLOPEN IS JE NEK UITSTEKEN' Otwin van Dijk, ambassadeur van het programma, gaf aan dat hij bewondering heeft voor deze 25 gemeenten. Niet alleen omdat deze gemeenten laten zien dat zij al werk maken van het VN-Verdrag, maar 'omdat deze gemeenten hun nek durven uitsteken'. ,,Deze gemeenten zijn zich er ervan bewust dat er nog veel moet gebeuren om een inclusieve gemeente te worden. En daarom kiezen ze ervoor knelpunten te bespreken en goede voorbeelden te delen", aldus Van Dijk.

De 25 koplopergemeenten hebben de afgelopen jaren al stappen gezet bij het invoeren van het VN-Verdrag Handicap. De komende twee jaar werken zij samen met het doel actief te werken aan een inclusieve samenleving, voor mensen met en zonder beperking. Niet alleen door van elkaar te leren en om dit in hun eigen gemeente te bereiken, maar ook om andere gemeenten in Nederland te inspireren hetzelfde te doen.