• Archief BDUmedia

Onafhankelijke deskundigen zeer kritisch over spoorveranderingen Geldermalsen

DEN HAAG Het Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen staat onder zware druk na een zeer kritisch onderzoek door adviseurs van de Raad van State. Deze onafhankelijke deskundigen zijn door de Raad ingeschakeld om de gevolgen van de spoorveranderingen bij Geldermalsen en Tricht te onderzoeken.

De Raad behandelde maandag de bezwaren van een groot aantal omwonenden, bedrijven en politieke partij Leefbaar Geldermalsen tegen het tracébesluit. Bij de beoordeling van die bezwaren speelt het kritische onderzoek van de raadsadviseurs een belangrijke rol. Onlangs maakte een rechter van de Raad al bekend dat het advies van de onafhankelijke adviseurs in de regel wordt overgenomen.

VOORBIJ DENDERENDE TREINEN Het heetste hangijzer is de trillingshinder van voorbij denderende treinen die optreedt bij woningen langs spoorlijnen. Volgens de raadsadviseurs constateerde het RIVM bij een landelijk onderzoek in 2015 al dat die hinder ernstig is en zorgt voor slaapverstoring en andere effecten voor de gezondheid van omwonenden.

De huidige normen bieden volgens de raadsadviseurs onvoldoende garanties voor een gezond leefklimaat in de omgeving van spoorlijnen. Die normen zouden dus moeten worden aangepast om omwonenden beter te beschermen. Maar dat is een politieke zaak waar de Raad van State waarschijnlijk weinig aan kan doen.

De metingen en berekeningen van trillingshinder voor de toekomstige situatie bij Geldermalsen en Tricht deugen volgens de raadsadviseurs niet. De onderzoeken van het ministerie van Infrastructuur zijn gebaseerd op twijfelachtige uitgangspunten. De regels voor het meten van trillingen zijn niet goed uitgevoerd met als gevolg dat de uitkomsten ook twijfelachtig zijn.

TRILLINGSSCHADE Verder constateren de raadsadviseurs dat het nog maar de vraag is of maatregelen om de trillingshinder te beperken ook genoeg helpen. Het ministerie zegt dat de kans op trillingschade aan omliggende woningen verwaarloosbaar klein zal zijn. Daar zetten de raadsadviseurs ook vraagtekens bij.

Over het verwachte lawaai is hun oordeel milder. Ze constateren na bestudering van de geluidsonderzoeken van het ministerie dat aan de normen zal worden voldaan. Ook al is het toenemende lawaai bij een woning aan de Kerkstraat niet onderzocht. De vraag is hoe zwaar de Raad van State daaraan tilt.

Naast de aanleg van een derde spoor westelijk van de spoorlijn Geldermalsen-Utrecht, tunnels bij de Lingedijk en de Nieuwsteeg en verbreding van de spoorbrug over de Linge komt er de nieuwe randweg noordelijk van Tricht. Die treft vooral enkele bedrijven die hun uitbreidingsplannen kunnen vergeten.

Voor een fruitteeltbedrijf is de randweg zeer ingrijpend, omdat dit bedrijf meer dan de helft van zijn grond kwijtraakt. De bedrijfswoning krijgt daarnaast veel meer lawaai te verduren. De raadsadviseurs noemen de gedwongen kap van een kersenboomgaard een aantasting van de landschappelijke waarde in dit gebied.

De Raad van State doet over enkele maanden uitspraak.