Onafhankelijke steun rond Wmo-zaken

GELDERMALSEN In de gemeente Geldermalsen kunnen inwoners vanaf dit moment een onafhankelijke vertrouwenspersoon Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Wethouder Niko Wiendels laat weten dat Geldermalsen hier, samen met de gemeenten Buren, Culemborg, Lingewaal, Neerijnen en Maasdriel een contract voor heeft afgesloten met MEE.

Wiendels: ,,Bij bijvoorbeeld een keukentafelgesprek met een lid van het kernteam, kan een client altijd iemand uit zijn of haar eigen netwerk vragen hierbij te zijn als ondersteuner. Wie dat netwerk niet heeft, of niemand kent die daarbij wil zijn, kan nu gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuner.''

Daarnaast kan het ook zo zijn dat een cliënt een klacht heeft of zich onheus bejegend voelt na een gesprek met een kernteamlid. In dat geval kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon Wmo ingeschakeld worden. Wiendels: ,,We hebben tot nu toe geen klachten en signalen dat een dergelijke vertrouwenspersoon nodig is, maar met deze regeling zorgen we wel dat als er een keer iets misgaat, hier ook hulp bij geboden kan worden.''

Er is een budget van ongeveer 13.000 euro vrijgemaakt om de onafhankelijke vertrouwenspersoon en cliëntondersteuner te kunnen betalen, maar Wiendels geeft aan dat er uiteindelijk afgerekend gaat worden op feitelijk ingezette uren.