• Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen

Onbegrip en onvrede komen naar buiten bij bezoek minister

VARIK Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) was maandag op bezoek in het Atelier Varik. Daar liet zij zich bijpraten over de overgebleven varianten voor het gebied Varik Heesselt. Zij sprak met de Stuurgroep, de Klanbordgroep en buiten met een aantal bewoners. Later dit jaar zal zij een beslissing nemen of er een nevengeul komt of een dijkverzwaring.

De Keizerstraat in Varik staat vol met tractoren. Er staat een kudde schapen. Hoog in de boom is een spandoek opgehangen: ,,9 meter water is zo hoog". Overal zijn leuzen te zien tegen de nevengeul bij Varik Heesselt waarin mensen duidelijk maken dat zij niet op de nevengeul zitten te wachten.

Binnen in het Atelier Varik praat minister Cora van Nieuwenhuizen met vertegenwoordigers van de Stuurgroep. Daarin zitten Neerijnen, Tiel, de provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat. Ook de Klankbordgroep is aanwezig. Voor- en tegenstanders kunnen hun standpunten toelichten.

Buiten staan ongeveer tweehonderd belangstellenden, raadsleden, agrariërs en inwoners van Varik en Heesselt. Er is koffie, thee en cake voor iedereen. De sfeer is gemoedelijk. Maar de blikken zijn zorgelijk. "Wij hebben als lokale politiek alles uit de kast moeten halen om er voor te zorgen dat ook alternatieven voor die nevengeul serieus konden worden bekeken." "Waarom moet er moeras in die nevengeul? Waarom geen landbouw, net als in Wapenveld?" "Nu al staat bij hoog water het water in mijn kruipruimte 10 cm onder de houten balken? Hoe moet dat als onze polder een eiland is geworden?" "Waarom worden gevoelens van onveiligheid niet serieus genomen. Het gaat echt niet alleen om een technisch probleem." "Wij hadden elders grond gekocht om te bouwen. Toen werden de plannen bekend en konden we ons huis aan de straatstenen niet kwijt." "Er gaat 500 hectare goede grond voor fruitteelt verloten." "Ik lees in de MER dat ik, als het mis gaat in die dorpspolder, 6 minuten heb om mezelf te redden. En ik moet voor 3 dagen voorraad op zolder hebben." 

Onbegrip en onvrede over het gevolgde proces tot nu toe zijn buiten algemeen. Veel kritiek is er ook op het feit dat natuur boven mensen lijkt te gaan. Na de vergadering begeeft de minister zich onder de mensen. Raadslid Sten Nouwens (VVD) maakt van de gelegenheid gebruik om een hartenkreet "Een dijk van een alternatief" aan te dragen. Daarna maakt de minister met haar ambtenaren per auto een korte rondgang door het gebied.

De Stuurgroep had woensdag 8 februari met een advies moeten komen aan de minister. Maar dat werd uitgesteld in verband met het bezoek aan het gebied. Volgens wethouder Teus Kool zal de stuurgroep aanstaande vrijdag bijeenkomen om alsnog het advies te formuleren. Alom wordt verwacht dat het een verdeeld advies zal zijn. De minister zal in mei een beslissing nemen.