• Werkzaamheden Spoor in Tricht

    Ab Donker

Ondanks gebrek toch goedkeuring voor spoorproject Geldermalsen

DEN HAAG Het ministerie van Infrastructuur kan beginnen met de grootschalige aanpassing van het spoor bij Geldermalsen. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. De Raad vernietigde formeel het tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen, 'maar laat de rechtsgevolgen in stand'. Dit betekent dat het gebrek dat de Raad heeft geconstateerd, door de vingers wordt gezien.

Het grote project omvat de aanleg van extra perrons op het station, aanpassing van de bestaande sporen en de aanleg van een nieuw spoor. In Tricht worden gelijkvloerse kruisingen vervangen door onderdoorgangen en er wordt een randweg aangelegd.

Deze ingrepen zorgden voor een lijst aan bezwaarmakers. Een aantal ondernemers tegen de geplande randweg en omwonenden van het spoor tegen overlast van de voorbijdenderende treinen. Ook de politieke partij Leefbaar Geldermalsen maakte bezwaar. Maar de Raad heeft dit opzij gelegd, omdat de partij te laat griffierecht heeft betaald en daarom mag de partij niet meedoen.

TRILLINGSSCHADE Volgens de Raad heeft het ministerie de schade aan huizen die optreedt door trillingen van de treinen niet op de juiste wijze berekend. Onafhankelijke adviseurs van de Raad wezen daar al eerder op. Het gaat met name om trillingschade aan woningen in Tricht. Daar is nu al sprake van ernstige hinder door trillingen. De gemeente Geldermalsen zal wel samen met het ministerie maatregelen nemen om de hinder te beperken. De Raad ziet het gebrek door de vingers, omdat het ministerie later alsnog met een goed onderbouwde schadeberekening is gekomen.

Alle andere bezwaren zijn door de Raad verworpen. Dit betekent onder meer dat de randweg in Tricht kan worden aangelegd. Omwonenden en ondernemers in dit gebied kunnen nog wel een schadeclaim indienen. Maar veel kans zullen ze niet maken, omdat de Raad hun bezwaren heeft afgewezen.