Onderzoek naar trillingshinder spoorvervoer noodzakelijk

TRICHT Op uitnodiging van de gemeenteraadsfractie van D66 Geldermalsen brachten D66 Europarlementariër Matthijs van Miltenburg en Gelders D66 Statenlid Rita Braam-van Valkengoed zaterdag 12 september een werkbezoek aan het Betuwse dorpje Tricht. Zij spraken met leden van de lokale werkgroepen Trilvrij Tricht en Spoor Tricht en wethouder van Geldermalsen Ton van Maanen over de trillingsproblematiek. De grootste oorzaak hiervan is het goederenvervoer over de spoorlijn Amsterdam-Eindhoven, die dwars door het dorp loopt, met in Meteren aansluiting op de Betuweroute richting Duitsland. Duidelijk werd dat versneld onderzoek naar de gevolgen van zwaar goederenvervoer over het spoor hard nodig is. Aangezien er op dit moment voor het spoortraject bij Tricht en Geldermalsen in verband met de aanleg van een derde spoor een ontwerp tracébesluit gemaakt wordt is haast geboden.

Gemeente Geldermalsen probeert dit onderzoek samen met andere gemeentelijke overheden langs het spoor in gang te zetten. Steun vanuit de betrokken Provincies en de Tweede Kamer is echter hard nodig. De problematiek mag dan door inwoners van Tricht en de gemeente Geldermalsen zijn aangekaart, deze speelt in veel dorpen en steden in Nederland blijkt uit een RIVM onderzoek uit 2014. In Nederland staan 845.000 huizen binnen een afstand van 300 meter van een spoorlijn. Hiervan ondervindt 20% van de bewoners hinder.

Het (goederen)vervoer over spoor stopt niet bij de grens en dezelfde problematiek speelt dan ook in andere Europese landen. ,,In Europa is regelgeving op het gebied van trillingshinder niet aan de orde, de bevoegdheid daarvoor ligt bij de individuele landen,'' laat Van Miltenburg weten. ,,Wel kunnen we kijken of er scherpere eisen moeten worden gesteld aan verouderde goederenwagons die veel hinder veroorzaken en in heel Europa worden gebruikt." ,,Gelderland kent door zijn ligging tussen Randstad en Ruhrgebied veel goederenvervoer. Geeft dit overlast dan zoeken we oplossingen. Waar mogelijk betrekken we buurprovincies en de EU. Daar zet ik me graag voor in,'' aldus Braam-van Valkengoed.

De aanleg in 2010 van een nieuwe betonnen spoorbrug over de rivier de Linge maakte zwaarder goederenvervoer over het spoor mogelijk. Hoewel Tricht gewend was aan het treinverkeer blijkt de overlast van met name trillingen na 2010 erg toegenomen te zijn. Trillingen zijn niet alleen meer voelbaar maar ook zichtbaar in en aan huizen in een wijde omtrek van de spoorlijn. De op dit moment gebruikte richtlijn gaat er vanuit dat hinder en schade alleen binnen 60 meter vanaf het spoor optreedt. Uit onderzoek uitgevoerd door Trilvrij Tricht blijkt dat zelfs 200 meter vanaf het spoor hinder wordt ondervonden en schade aan gebouwen ontstaan is. Net als bij geluid lijken trillingen zich in een soort golfbeweging te verplaatsen. Het onderzoek van het RIVM uit 2014 staaft dit. De negatieve effecten van zwaar goederenvervoer over het spoor 'voegen' zich dan ook niet naar de huidige normering. De gebruikte meetmethoden, waarbij geen onderzoek buiten die 60 meter gedaan wordt, zijn verouderd. Onderzoek om tot een betere normering en daaruit volgend aanvullende maatregelen te komen is dan ook dringend noodzakelijk. Een conclusie die eerder al door de gemeenteraad van Geldermalsen werd getrokken en in juli in een motie verwoord werd.

De constructieve bijeenkomst werd afgesloten met de intenties van alle partijen hier concreet werk van te maken en op korte termijn met andere partijen het gesprek aan tafel te vervolgen.

Foto: het overleg in café 't Koetshuis in Tricht met rondom de tafel vln Robbert Stittelaar, Jan van Noord en Marijke van den Bosch (werkgroepleden), wethouder Ton van Maanen, Europarlementariër Matthijs van Miltenburg, Statenlid Rita Braam-van Valkengoed, D66 commissie grondgebied lid Ashley Karsemeijer en D66 fractievoorzitter Jan de Geus.

Label:

Spoorplannen