Onduidelijkheid over procedure rondom azc

GELDERMALSEN Volgens een artikel op de website van de NOS heeft niet het COA of de provincie, maar de gemeente Geldermalsen zélf voorgesteld om 1500 asielzoekers voor een periode van tien jaar op te vangen in een nieuw te bouwen azielzoekerscentrum (azc). Dat tekent de NOS op uit de mond van wethouder Ton van Maanen (SGP). 

 

door Sophie van Hogendorp

t@sophiehogendorp

 

Eind november werd er volgens de wethouder vanuit de provincie aan de burgemeesters in Gelderland meegedeeld dat iedere Nederlandse provincie voor 1 februari 2016 in totaal 2500 plekken voor asielzoekers beschikbaar moet hebben voor de duur van minimaal 1 jaar. Gedeputeerde Josan Meijers heeft in een telefoongesprek een dringend beroep gedaan op de burgemeesters, maar zou in dat gesprek geen aantallen hebben genoemd. In het artikel van de NOS is verder te lezen dat wethouder Van Maanen heeft aangegeven dat het college in Geldermalsen het verzoek van Meijers besproken heeft en zelf begin december bij het COA heeft aangegeven dat ze een azc wil bouwen met 1500 bedden. Ook zou het college zelf gekozen hebben voor de duur van tien jaar.

 

Op de website van de SGP afdeling Geldermalsen, de partij van Van Maanen, staat echter iets heel anders in een verklaring van de fractie: ,,Eind november heeft de Provincie Gelderland contact opgenomen met het College van B&W. Volgens het College heeft de provincie hen verzocht om een AZC te realiseren met 1500 bedden. Het door het College opgestelde plan voorziet in een centrum dat gedurende maximaal 10 jaar opvang moet bieden aan 1500 asielzoekers.''

 

Of het plan voor een centrum voor 1500 vluchtelingen nou van het college zelf, van de provincie of het COA komt, is nu niet duidelijk. Wethouder Ton van Maanen heeft laten weten op dit moment niet in de gelegenheid te zijn om te reageren op bovenstaande informatie.