• Vereniging Behoud Lingelandschap
  • Vereniging Behoud Lingelandschap

Ontdek Landgoed Mariënwaerdt in het donker

BEESD Eens iets heel anders doen op een zaterdagavond? Een wandeling en huifkartocht in het donker op het mooie rustieke landgoed Marienwaerdt. Deze happening wordt mogelijk gemaakt door de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap en het landgoed Mariënwaerdt in het kader van de Nacht van de Nacht. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting. De twaalfde Nacht van de Nacht vindt plaats op zaterdag 29 oktober.

Tijdens het nachtelijk bezoek aan het Landgoed Mariënwaerdt wandelen de deelnemers rond de eendenkooi van het landgoed onder leiding van enkele boswachters en de baron Van Verschuer. Om 19.30 uur is er ontvangst met koffie of thee. De wandeling en de huifkartocht starten om 20.00 uur. Na afloop nagenieten met een hapje en een drankje. Opgeven kan bij secretaris.vbl@gmail.com, onder vemelding van het aantal personen.

Onderweg is er voldoende tijd om een praatje te maken met bovengenoemde mensen en mede-Lingeliefhebbers. Voor meer informatie zie www.lingelandschap.nl en www.nachtvandenacht.nl.

VERLICHTING Verlichting is in onze huidige maatschappij noodzakelijk en gewenst: vanwege veiligheid, arbeidsomstandigheden of omdat het gewoon mooi is. De grote hoeveelheid kunstlicht in de nacht is echter inmiddels ook een probleem. Duisternis is net als stilte en ruimte een van de oer-kwaliteiten van het landschap.

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro's verspild door inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel strooilicht dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, sky-beamers en reclameverlichting

Zelfs midden in het Lingegebied is het niet meer donker. Met name de terreinverlichting van huizen en (woon)boerderijen, glastuinbouw maar ook verlichting in de dorpen, parkeerterreinen en langs wegen.

Naast reclameborden en bedrijfspanden worden ook monumenten, torens en andere oude gebouwen met schijnwerpers verlicht. Deze verlichting gebeurt vrijwel zonder uitzondering van beneden af. Vaak wordt niet alleen het gebouw of brug belicht maar ook de hemel erboven. De gebruikte lampen zijn soms zo krachtig dat van kilometers afstand een cirkel van geel licht op de wolken erboven te zien is.