• De vrijwillige brandweer op de publieke tribune eerder dit jaar

    Wim Timmermans

Ook raad Neerijnen wil zelf brandweerauto financieren

door Wim Timmermans

De raad van Neerijnen heeft ingestemd met het voorstel om dan maar zelf een tweede tankautospuit te gaan financieren. Initiatiefneemster Petra van kuilenburg (GN) benadrukte dat er alles aan moet worden gedaan om de tankautospuit te behouden.

De meerderheid van de raad wilde in het besluit het brede gevoel onder de bevolking door laten klinken. Neerijnen heeft altijd veel belang gehecht aan veiligheid en blijft dat doen: desnoods betaalt Neerijnen de tweede tankautospuit gewoon zelf.

CDA en VN stemden tegen. Zij twijfelden of de veiligheid wel groter wordt met een tweede auto. En of het realistisch is om zelf zo'n auto aan te schaffen en in gebruik te houden.

Burgemeester Harry de Vries moet nu eerst naar de provincie om toestemming voor zo'n grote uitgave te vragen. En daarna in gesprek met de Veiligheidsregio. Hij uitte oprechte twijfels, zegde toe zich maximaal te zullen inspannen en besloot zijn betoog met „ik trakteer U allemaal op een fles wijn als de Veiligheidsregio omgaat."