Oorlogsverhalen uit West Betuwe gezocht!

GELDERMALSEN Het 4 en 5 mei comité Geldermalsen is in samenwerking met Geschiedenis Geldermalsen bezig om rondom Bevrijdingsdag 2018 een evenement te organiseren. Op dit moment zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang. Hoe het programma er precies komt te zien, is nog onduidelijk maar zal de komende maanden worden ingevuld.

Het thema van het landelijke 4 en 5 mei comité is: Verzet! De organisatie in Geldermalsen sluit zich hier graag bij aan en wil dit thema dan ook gebruiken voor het lokale programma. Een onderdeel van die dag zou een informatieve avond kunnen zijn waarbij gekeken wordt naar het oorlogs- en verzetsverleden uit de toekomstige gemeente West Betuwe. Het ultieme doel is om met 26 bijzondere verhalen van de inwoners zelf met bijbehorend beeldmateriaal een avondprogramma te kunnen aanbieden.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de periode 1940-1945 in West Betuwe is de organisatie op zoek naar verhalen van inwoners zelf. Ooggetuigen, nabestaanden of familieleden van direct betrokkenen die meer kunnen vertellen over het oorlogs- en verzetsverleden uit de regio. Kent u iemand met een dergelijk verhaal of kan en wilt u er zelf over vertellen neem dan contact op met de organisatie via de redactie van het Nieuwsblad Geldermalsen via: wijngaardjeroen@gmail.com