Opbrengst collecte nierstichting

BUURMALSEN De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting in Buurmalsen is € 675,57. De organisatie dankt alle gulle gevers en de collectanten hartelijk.