Open brief Rover over spoor

BEESD De reizigersvereniging Rover, afdeling rivierenland, heeft een open brief gestuurd aan NS, Pro Rail en de gemeente Geldermalsen als op de plannen met station Geldermalsen. de inhoud daarvan luidt als volgt:

Hierbij willen wij graag onze visie op de voorgenomen plannen geven.

[1. Vrijleggen Merwede-Linge lijn

Naar onze mening is dit een goede zaak. Met name de capaciteit op het baanvak tussen Tricht en Geldermalsen vanaf de noordkant wordt ernstig negatief beïnvloed door de stoptrein van Geldermalsen die richting Leerdam enkele kilometers op het linker spoor moet rijden. Wel zijn wij van mening dat het extra perron aan de Deilse zijde geen eilandperron hoeft te zijn. Een kantperron zou hier ook kunnen volstaan. Dit bespaart dure voorzieningen om het eilandperron te ontsluiten.

[2. Vrijleggen stoptrein uit Tiel

Het idee om voor de stoptrein uit Tiel ook een eigen perron aan te gaan leggen in Geldermalsen, spreekt ons totaal niet aan. De reden dat hiermee de gelijkvloerse kruising met de Intercity uit de richting Den Bosch wordt vermeden lijkt ons een zwak argument: deze stoptrein zal immers na Geldermalsen vanaf Tricht tot aan Houten als een belemmering voor de Intercity uit Den Bosch blijven "hangen".

Wanneer men echter de stoptrein uit Tiel in Geldermalsen wil laten eindigen is dit voor Rover onacceptabel. De aanzienlijke reizigersstroom die vanuit Tiel, met name in de ochtendspits, naar Utrecht reist kan men niet allemaal via een traverse of tunnel laten overstappen op een ander perron, tenzij dit absoluut niet anders zou kunnen, en dit is hier niet aan de hand.

[3. Nieuwe traverse en/of tunnel

Rover rivierenland is van mening dat, zeker nu het op een zeer vakkundige en perfecte manier is gerestaureerd, het stations gebouw werkelijk een parel van architectuur voor de gemeente Geldermalsen is geworden.

De aanwezigheid van een moderne traverse doet absoluut afbreuk aan de uitstraling van dit geweldige monument. Wij zijn dan ook van mening dat het zeer gewenst is een tunnel onder het gebouw te realiseren waarvan de in- en uitgang zich in het midden van het gebouw bevind:

Iedere reizigers zal dagelijks kunnen genieten van een schitterende ontvangsthal. Met prachtig hoog plafond met stijlvolle sierelementen die helaas al vele tientallen jaren aan het oog onttrokken zijn.

[4. Geluidsoverlast en trillingen Tricht

Als belangenvereniging voor OV-reizigers valt deze problematiek niet direct onder onze verantwoordelijkheid. Wel zijn wij van mening dat Pro Rail er alles aan moet doen om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken.

Rover rivierenland spant zich in voor de belangen van reizigers in het Openbaar Vervoer en stelt het op prijs bij deze ontwikkelingen betrokken te worden.

[Peter van der Veer, te Deil

Namens Rover rivierenland