• Ziekenhuis Rivierenland

Open dag Ziekenhuis Rivierenland: maak kennis met kunde

TIEL De Open Dag van Ziekenhuis Rivierenland op zaterdag 18 maart laat dit keer vooral zien welke beroepen er allemaal in huis te vinden zijn. Op een uitgebreid Leerplein staan vertegenwoordigers van afdelingen, scholen, zorginstellingen en instanties om uitleg te geven over opleidingen, banen en de wegen die daartoe leiden. De deuren gaan om 11 uur open en blijven dat tot 15.00 uur.

Natuurlijk zijn ook tal van activiteiten in het ziekenhuis en op de bijbehorende afdelingen te zien en te beleven. Daar geven medewerkers en collega's (sommige in opleiding) tekst en uitleg over hun dagelijks werk. Zo is de dialyseafdeling van het St. Antoniusziekenhuis open, de poliklinische operatiekamers en de oncologische dagbehandeling zijn te bekijken. Maar belangrijker nog bijna, je kunt er ook zien wat het werk inhoudt, welke materialen er worden gebruikt en hoe je je in die tak van zorg kunt specialiseren. Opleiders staan in de centrale hal en de Zr.Judithzaal. De HAN en Fontys zijn er, de Hogescholen Ede en Utrecht, maar ook ROC Rivor, want opleidingen in de zorg zijn er op verschillende niveaus. De STMR vertelt over de werkzaamheden in de thuiszorg, de stichting Zorgcentra Rivierenland en de stichting Zorgcentra de Betuwe over werken in verpleeghuizen.

AFDELINGEN Ook het ziekenhuis zelf is ruim vertegenwoordigd: de kinderafdeling, kraamafdeling, verpleegafdelingen, Voeding en Catering, radiologie, de Spoed Eisende Hulp, apothekers, psychologen, medisch maatschappelijk werk, de afdeling edoscopie, geriatrie en de geestelijke verzorging hebben een verhaal voor de bezoekers . Ook de afdeling ICT is aanwezig om te vertellen over de vergaande informatisering van de gezondheidszorg, het gebruik van gezondheidsapps en het werk dat je in deze sector kunt vinden. En de Facilitaire Dienst.

Voor kinderen met een zieke pop staan op twee plaatsen poppendokters gereed. Centrum voor de Kunsten De Plantage uit Tiel verzorgt optredens en het restaurant is geopend.

Oojk aan het ziekenhuis verwante organisaties komen op de Open Dag: zo is er de stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland, het Toon Hermans Huis, het eigen Roparunteam 166 en die dag wordt er veel werk verzet door de vrijwilligers van TVO. Natuurlijk laten ook de buitenpoli's in Culemborg en Beneden-Leeuwen zien wat ze doen. Tot slot: het ziekenhuis werkt veel samen in de streek, een van die samenwerkingen is het project SamenWel, dat gezondheidsinformatie voor laggeletterden beschikbaar maakt met vrolijke, positieve filmpjes en een activiteitenaanbod op internet.