• Angelique Breugem
  • Angelique Breugem
  • Angelique Breugem
  • Angelique Breugem
  • Angelique Breugem
  • Angelique Breugem
  • Angelique Breugem
  • Angelique Breugem

Opening belevenistuin De Wittenberg

HAAFTEN Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg in Haaften is in 1999 opgericht met het doel extra financiële middelen te verkrijgen waaruit voorzieningen voor bewoners van genoemd zorgcentrum bekostigd kunnen worden waarin het normale budget niet voorziet.

In 2016 heeft Wittenbergzorg het 50-jarig bestaan gevierd. Een wens die toen geuit is, is de aanleg van een zogenaamde belevenistuin grenzend aan het pand. De Vriendenstichting is ter gelegenheid van dit jubileum de uitdaging aangegaan gelden te werven voor de aanleg van een dergelijke tuin. Er volgde een periode van fondsenwerving door het benaderen van bedrijven, stichtingen, particulieren, et cetera. Er werd op diverse manieren bijgedragen aan de totstandkoming van dit project.

In 2017 werd aan de hand van een ontwerp gestart met de aanleg van de tuin. Door de warme zomer en de daarmee gepaard gaande droogte liep het inplanten enige vertraging op, maar dinsdag 6 november was het dan zo ver: de tuin kon officieel geopend worden.

Tijdens een bijeenkomst bij Wittenbergzorg werden enkele toespraken gehouden door de voorzitter van de Vriendenstichting, de bestuurder van Wittenbergzorg en burgemeester H. de Vries van de gemeente Neerijnen.

Vervolgens werd onder toeziend oog van diverse bewoners en hun familieleden, donateurs van de Vriendenstichting, medewerkers, vrijwilligers en sponsoren  de openingshandeling verricht door burgemeester De Vries, Dikky de Bijl van de gemeente Neerijnen en Meta van Bergeijk namens de Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg.