• Reinjan Mulder

Opening Expositie Kunst aan de Linge

GELDERMALSEN Zaterdag,16 juni opent Reinjan Mulder om 14.00 uur in De Pluk in Geldermalsen de tentoonstelling 'Objectief Neerijnen'.

In de jaren zeventig bedacht Reinjan Mulder (Geldermalsen 1949) een bijzonder experimenteel kunstproject, waarvoor hij in 1973 subsidie kreeg van het toenmalige Ministerie van CRM. Hij wilde laten zien hoe Nederland eruit zag, wanneer je niet zou letten op wat mooi was, wat goed bereikbaar was of wat voldeed aan overgeleverde (en soms ook achterhaalde) ideeën over schoonheid. Hij nam een 'objectieve steekproef' van 52 willekeurige plekken binnen de landsgrenzen, of ze nu op het land lagen, in de stad of ergens ver weg in het water, en ging kijken hoe het er daar uitzag. Op die 52 punten maakte hij in de loop van enkele maanden steeds vier foto's en vier dia's, in alle vier de windrichtingen, met als resultaat dat hij in de zomer van 1974 208 momentopnamen had van wat hij de 'objectieve werkelijkheid' van Nederland noemde. Verschillende musea wilden die foto's exposeren en er waren uitgevers die er een boek van wilden maken, maar steeds kwam er weer iets tussen, zodat Mulder de doos met foto's teleurgesteld in een kast wegstopte, waaruit ze pas in 2011 bij een verhuizing weer tevoorschijn kwamen. Zonder veel verwachtingen stuurde hij nu een mail naar het Rijksmuseum in Amsterdam, met de vraag of zij er geen interesse in hadden. Het antwoord was ja: het museum kwam meteen de volgende dag kijken, en besloot de hele fotocollectie te verwerven, om hem in 2016 drie maanden lang te exposeren.

In de aanloop naar die grote expositie vroeg het Geldersch Landschap aan Reinjan Mulder of hij zijn objectieve methode uit 1974 ook kon toepassen op een stuk land in Neerijnen, waar al tien jaar lang het kunstproject Vereeuwigd Landschap liep. Dat wilde hij wel. Het gevolg was dat nog vóór de tentoonstelling in het Rijksmuseum het fotoproject Objectief Neerijnen in het Stroomhuis in Neerijnen ten doop kon worden gehouden,

100 kleurenfoto's van zijn geboortestreek, die nu voor het eerst in Geldermalsen te zien zullen zijn, tijdens de tweede

Kunst- en Cultuurweek.