OPINIE: Breedbandluchtballon moet doorgeprikt

GELDERMALSEN Snel internet in het hele rivierengebied is nodig, voor bedrijven, particulieren en instellingen. Maar in het buitengebied van Rivierenland liggen de kabels ervoor niet. Dus bedacht de Zaltbommelse wethouder Kees Zondag in 2014 een plan: snel internet als nutsvoorziening door gemeenten laten aanleggen en financieren. Alleen: dat mag niet van de EU. Einde verhaal.

door Walter Post

@Raadsverslaggev

De tien regiogemeenten hebben al zeker drie ton advieskosten op dit dossier verbrand, maar een besluit voor aanleg is er nog lang niet. De breedbandluchtballon is namelijk makkelijk door te prikken, en dat weten de burgemeesters en wethouders van Regio Rivierenland. De reden: er is in het buitengebied wel degelijk een alternatief voorhanden: 4G internet. Als er echt geen alternatief zou zijn, waren provinciale subsidies en geld van gemeenten toegestaan. Maar Brussel verbiedt dat onder de huidige omstandigheden.

WIT GEBIED De Regio heeft ambitieuze voornemens om glasvezel op het platteland te stimuleren en bij iedere stap wordt beloofd dat de glasvezel er echt komt, lees er de huidige informatie voor gemeenteraden maar op na. De Europese staatssteunregels zeggen echter dat je met overheidsgeld -Provincie Gelderland had er 125 miljoen euro voor gereserveerd- alleen die postcodegebieden mag bedienen waar geen enkele breedbandverbinding beschikbaar is. In vaktermen heet dat een 'wit gebied', daar liggen alleen koperdraden in de grond.

Maar technisch gesproken is het buitengebied niet 'wit'. KPN kan bijvoorbeeld breedband over een 4G router aanbieden, tegen een gelijke prijs als via een glasvezelkabel. De dekking in het rivierengebied is nagenoeg sluitend.

Er is dus een breedbandalternatief voorhanden. De Europese Commissie zegt dan dat overheidsinterventie (staatssteun, subsidie) niet toegestaan is. Oftewel: geen enkel gebied in Rivierenland kleurt nog wit. Dat staat overigens wel netjes -zij het wat versluierd beschreven- vermeld in de raadsinformatie voor gemeenten. Het betekent dat de financieel stimulerende rol van de overheid is uitgespeeld. Het regiobestuur houdt nog vast aan aanleggen van kabels in plaats van draadloos 4G breedband, een techniek met toekomst. Want 5G draadloos komt er aan. Ook de Achterhoek was bezig met snel internet, maar de bestuurders daar hebben het licht gezien en de stekker eruit getrokken. Je hoort er niets meer van. 

WORST Toch houdt de Regio Rivierenland raadsleden nog steeds de worst van breedband via de kabel voor, een alternatief dat de regionale kranten en bladen braaf volgen. Terwijl het juridisch en bestuurlijk eigenlijk niet meer kan en het provinciebestuur er evenmin meer geld in steekt. De tonnen aan advieskosten en gelikte propagandabijeenkomsten, gemeenschapsgeld, zijn tevergeefs uitgegeven. Goed mogelijk dus dat het project in schoonheid sterft, en dat bestuurders straks verbaasd doen of ze door de techniek zijn ingehaald. Terwijl ze dat ook nu al kunnen beredeneren. Toch blijven ze raadsleden onvolledig en soms dus ook onjuist voorlichten.

In de Regio Rivierenland heeft bestuurder Kees Zondag met goede bedoelingen 3 jaar lang stevige beloftes gedaan dat we in no time allemaal glasvezel zouden hebben. En waar bleven de marktpartijen? Ze wachten af, doen wel wat voorwerk, maar echte besluiten, ho maar.

Toch is breedband nodig, voor bedrijven, instellingen, particulieren. En voor thuiszorg via internet, WMO, jeugdzorg, noem maar op. Maar de grote kabelaars wachten af, hun tijd komt wel. Het is nu aan de raadsleden om de breedbandballon maar door te prikken.