• Ab Donker

OPINIE: Wat nou achterban?

Opmerkelijk hoe raadsfracties kunnen reageren: om iets formeels gaan ze discussie en planvorming uit de weg. Dat is de indruk die je krijgt van de actie van VVD, Lijst Van Vrouwerff en Leefbaar Geldermalsen afgelopen donderdagavond. Ze verlieten hun mede-raadsleden en gingen naar huis. Net op een moment waarop met de beste bedoeling door het dagelijks bestuur van de gemeente en de raadsgriffier een poging wordt gedaan een idee te formuleren waarmee het diepe wantrouwen van de inwoners ten opzichte van de gemeente moet afnemen, trekken ze er tussenuit.

Laat ze de Gemeentewet er eens op nalezen: elke bijeenkomst van raadsleden is een raadsvergadering, hoe je hem ook voorzit. Hoe je hem ook noemt: informeel, opiniërend, beeldvormend of informatief. Dus wat hadden ze eigenlijk te klagen? Je kunt wel op eerdere afspraken over de vergaderorde wijzen, maar er lág nog helemaal geen voorstel of plan waar dit voor kon gelden.

Kwalijk is in elk geval dat enkele ietwat kortzichtige raadsleden menen politiek garen te kunnen spinnen bij weglopen.

Het idee was iets te bedenken om de open wond die de gebeurtenissen van eind vorig jaar sloegen, te gaan hechten en richting dichtgroeien te helpen. Daar kwam een evenzo simpele als futiele oplossing uit voort: we gaan in de dorpen de mensen hun zegje laten doen en luisteren dan goed. Wat vinden ze van de komende gemeentelijke fusie, hoe kijken ze aan tegen de opvang van asielzoekers en nog wat van die kwesties. Leuk bedoeld, maar natuurlijk een fopoplossing, afleiden van de kern en een poging tot kanaliseren van de volkse toorn. Een schijnoplossing en een blamage voor de raadsleden zelf: die hebben kennelijk niet goed genoeg geluisterd naar hun achterban. Nou is dat ook moeilijk: wie in het politiek circuit verzeild raakt, gaat automatisch aan het navelstaren. De echte wereld verdwijnt uit je gezichtsveld wanneer je naarbeneden kijkt. En dan nog: wie heeft er nog achterban?

Wie is nog geïnteresseerd in politiek, in partijen? Er zijn maar heel weinig mensen lid van. Politiek is in onze regio alleen nog van belang omdat een gemeente nu eenmaal gerechtigd is bepaalde beslissingen te nemen. In naam van ons allen, wettelijk gesproken. Maar niet meer omdat we dezelfde idealen delen. Daar zouden de Geldermalsense raadsfracties eens over moeten nadenken. Want anders hou je hard tegen hart.

Walter Post