• Ab Donker

Commentaar: Moord en brand rond Avri terecht?

Overvolle ondergrondse afvalbakken met stapels plastic zakken eromheen. Wanhopige mensen met een vies plastic zakje tussen duim en wijsvinger op zoek naar een ondergrondse container die niet vol is. En een overbelaste, onderbemenste telefooncentrale die namens de Avri alle klachten in ontvangst trachtte te nemen. Het waren niet de beste tijden voor de Avri.

FOUTEN „Er zijn door de Avri grote fouten gemaakt. Ik heb het geërfd", aldus de wethouder Govert van Bezooijen (CU), namens West Betuwe, nu bestuurder van de Avri. Hij doelde op het feit dat het nieuwe inzamelsysteem door zijn voorgangers in dat bestuur in één keer over heel Rivierenland is uitgerold. Terwijl het goed gebruik is bij dit soort grote systeemveranderingen eerst met relatief kleine proefgebieden de kinderziektes zoveel mogelijk uit het systeem te halen. Hij doelde ook op de slechte communicatie door de Avri. Zoals de telefoons die niet opgenomen werden.

Inmiddels heeft de Avri een nieuwe directie. En het lijkt erop dat de problemen minder worden. Dan is de vraag actueel hoe het zo heeft kunnen komen?

REGIONALE SAMENWERKING De Avri is een samenwerking van de gemeenten uit Rivierenland. De oude vertrouwde vuilophaaldiensten zijn in één regionale organisatie ondergebracht.

Elke gemeente is, meestal met een wethouder, vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Avri. Dat was bedoeld om de gemeenteraden zeggenschap te geven; het is immers hun dienst. Via die wethouder, dat lid van het Algemeen Bestuur, kan de gemeenteraad het reilen en zeilen van de Avri besturen. Zou je zeggen.

MOORD EN BRAND Maar hoe vaak is in de gemeenteraad vooraf gediscussieerd over besluiten die de Avri wat de raad betreft moest gaan nemen? Niet heel vaak. En zeker niet over de invoering van het nieuwe inzamelingssysteem. Dan is het wrang dat raadsleden achteraf moord en brand schreeuwen en naar de Avri wijzen. Juist de raad had het kunnen voorkomen.

GOEDKOPER Maar er is meer. Als een dienst slecht wordt uitgevoerd, schreeuwt iederéén moord en brand. En terecht. Maar dan is de eerste reactie vaak: „Kan iemand anders het goedkoper?" Slimmer zou zijn: „Hoe kan het beter?"

In de raad van West Betuwe gebeurde het ook. De Avri maakte er een potje van en de raad vroeg het college om een prijsvergelijking. Met de achterliggende gedachte: „Kan iemand anders het goedkoper?"

Gelukkig constateerde het college dat het er nu om ging de Avri weer in de greep te krijgen. En ervoor te zorgen dat de dienstverlening weer op peil komt. En de raad volgde die redenering. Dat is een compliment waard.

RAAR Maar dan. Plotseling bleek dat er landelijk elke twee jaar een prijsvergelijking wordt gemaakt voor bedrijven als de Avri. En in 2017 komt de Avri er heel goed vanaf. De dienstverlening kost minder dan gemiddeld. Het lijkt er op dat geen enkele bestuurder dit wist. En dat is raar. Is de Avri niet een klein beetje trots op zichzelf? Of vond niemand de uitkomst van het onderzoek naar de prijzen in 2017 de moeite waard? Ik ben bang het laatste. En dat zegt dan alles over de bestuurlijke aandacht voor op zich prachtige organisaties als de Avri.

Wim Timmermans