• Louis van Oort

INGEZONDEN: Waarom SGP-burgemeester?

Hoewel ik (80) ver in de Achterhoek woon, volg ik het nieuws uit mijn geboortestreek via deze krant.
Waarom is gekozen voor een SGP-burgemeester in deze giga-plaats West-Betuwe?
Geen kwaad woord over de benoemde man, maar hij kan vanwege zijn geloofsovertuiging nooit neutraal zijn. En een burgemeester moet neutraal zijn. Dus niet gebonden aan politieke, religieuze of maatschappelijke verplichtingen. Alleen al om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen.
En als SGP'er heb je nooit een vrije keus. Immers de Bijbel komt altijd eerst en besturen op de tweede plaats. Ongetwijfeld zullen er in de nieuwe gemeente atheïsten wonen. Elk voorstel, zoals bijvoorbeeld winkels open op zondag, zal om goddelijke reden verboden blijven.

Ton van der Heijden
Winterswijk