• Peter van Luttervelt (links) en Hans van Zuijdam ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

    Henk Bolt

Oprichting Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A. een feit

TIEL Op 15 december werd de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A. opgericht en een dag later werden onder grote belangstelling de eerste producten al gepresenteerd in Het Veerhuis te Varik. De coöperatie heeft de productie van hoogwaardige streekproducten tot doel, zoals de onlangs gepresenteerde cider en appelsprankel onder de naam Betuwse Krenkelaar. Die worden gemaakt van het zogenaamde industriefruit, dat niet geschikt is voor verkoop aan consumenten. Een deel van de meeropbrengst zal gebruikt worden voor verduurzaming van de deelnemende fruitteeltbedrijven. De toegevoegde waarde blijft daarmee in de regio en levert naast streekeigen producten ook werkgelegenheid en duurzame productiemethoden op. Dat is een uniek concept.

Tijdens de bijeenkomst tekenden Peter van Luttervelt namens de coöperatie en Hans van Zuijdam namens Rabobank West Betuwe een samenwerkingsovereenkomst. De bank ondersteunt het initiatief niet alleen financieel door een bijdrage uit het coöperatief stimuleringsfonds, maar neemt ook actief deel in de werkgroepen. ,,Onze ledenraad steunt dit soort initiatieven graag met een bijdrage uit het fonds, omdat het bijdraagt aan de regionale ontwikkeling. Het past bovendien in de strategie van de bank om bij te dragen aan een veilige en duurzame voedselvoorziening", aldus Van Zuijdam.

De coöperatie onderzoekt de mogelijkheden voor een breder productenpakket en opschaling van de activiteiten. Info: www.defruitmotor.nl

Foto: Peter van Luttervelt (links) en Hans van Zuijdam ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.