• Neeltje van Triest

Opvang extra statushouders is mogelijk

GELDERMALSEN Kunnen we meer statushouders huisvesten dan we verplicht zijn en zo ja kan dit zonder dan onze eigen inwoners daardoor langer op een huurwoning moeten wachten? Dat vroeg de gemeenteraad zich afgelopen juni af. Ja dat kan. Zo bleek uit een presentatie die gegeven werd tijdens de gecombineerde vergadering van de commissies Grondgebied en Samenleving dinsdagavond.

door Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

De verwachting is dat Geldermalsen in 2017 huisvesting moet bieden aan vijftig statushouders. De gemeenteraad zou graag 25 extra statushouders willen huisvesten. Wanneer je dit doortelt naar de komende vijf jaar, betekent dit dat er voor in totaal 375 mensen passende woonruimte gezocht moet worden. Omdat de gemeenteraad niet wil dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen hierdoor oplopen, zocht het college naar alternatieven.

Die blijken er ook te zijn. Niet in leegstaande panden die eigendom zijn van de gemeente, dat is te duur. Wel in bijvoorbeeld nog op te leveren projecten en tijdelijke woningen zoals de zogenoemde 'tiny houses'. Niet de hele gemeenteraad is nog overtuigd van deze mogelijkheden. Rita Boer Rookhuiszen (D66): ,,Wij vragen ons af of het aantal sociale huurwoningen wel voldoende toeneemt om de opvang van extra statushouders op te vangen aangezien Kleurrijk Wonen ook woningen verkoopt.''

Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 3 november.