Overal in Geldermalsen is geluid

Gemeentelijke visie geluidsschermen in ontwikkeling

GELDERMALSEN Een gemeentelijke visie op geluidsschermen is in de gemeente Geldermalsen geen overbodige luxe. Met snelwegen als de A2 en de A15 in de achtertuin en veel treinverkeer door en langs de diverse kernen is geluidsoverlast een thema dat regelmatig terug komt op de agenda. Ook de Randweg kent nog steeds een toenemend aantal auto's en de diverse kernen hebben eveneens hun eigen problemen.

 

Neeltje van Triest

@neeltjevt

 

Het huidige mobiliteitsplan loopt tot 2020 en dat wordt samengesteld door de mobiliteitsvisie die de gemeenteraad samenstelt. Om dit nieuwe plan op tijd af te hebben, is het zaak om nu de knelpunten die in het nieuwe plan aangepakt moeten worden eens goed op een rij te zetten.

De komst van het derde spoor in Tricht heeft er voor gezorgd dat Geldermalsen zich ook over geluidwerende maatregelen moest buigen. Niko Wiendels ziet het liefst alle geluidswerende maatregelen in één keer goed geregeld.

Wiendels: ,,We gaan voor zoveel mogelijk reductie, maar daar kijken sommige inwoners toch anders tegenaan. Bewoners van huizen aan het Laageinde willen bijvoorbeeld hun open uitzicht behouden. Daar denken we na over isolatie van de woningen, zodat het geluid aan de binnenzijde binnen de wettelijke kaders blijft.''

De wethouder benadrukt dat deze afspraken bij het kadaster worden vastgelegd en volgende bewoners geen aanspraak meer kunnen maken op een geluidsscherm. Hij legt de nadruk op zoveel mogelijk individuele invulling van de plannen, waarin de wens van de burger centraal staat.

Daarnaast is hij volop met Prorail in gesprek om geluidsdempers onder de treinrails te krijgen. Bij Tricht zijn deze tot de spoorbrug aangebracht, maar de wethouder wil dat ook op andere plaatsen realiseren. Wiendels: ,,De ervaring is dat we van de sprinters niet zoveel last hebben, maar wel van de goederen en sneltreinen. En raildempers zijn in de praktijk niet duurder dan geluidsschermen. We gaan voor een acceptabele reductie.''