• Wim Timmermans

Ed Goossens: 'Ik verwacht ook actie van ondernemers'

GELDERMALSEN Ed Goossens is wethouder namens Dorpsbelangen in West Betuwe. Hij coördineert de uitvoering van het bidbook en het collegeprogramma. Hij beheert de portefeuilles Verkeer en Vervoer en Economie. Waar wil hij over een aantal jaren trots op terugkijken?

door Wim Timmermans

Het bidbook is afkomstig van de inwoners uit de voormalige gemeenten en aangeboden aan de nieuwe raad van West Betuwe. Goossens: „Het bidbook is vooral een kernenagenda. Met veel initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en vervoer en woningbouw. Doel is dichter bij inwoners en ondernemers te staan. Korte lijnen. Het bidbook is grotendeels opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het college."

Hij geeft een paar voorbeelden: „Mensen vinden dorpshuizen belangrijk. Die moeten gekoesterd worden. Dat gaan we uitwerken en concreet maken in het Dorpshuizenbeleid. Glasvezel wordt heel vaak genoemd. Dat is nu bijna voor elkaar. Maar ook wensen op het gebied van sluipverkeer in Beesd, de rotonde bij Hellouw, of een standplaats in Heesselt worden integraal opgepakt.

SLUIPVERKEER BEESD Enthousiast vertelt Goossens over zijn portefeuille Verkeer en Vervoer: „We gaan 'full swing'. Er is veel beweging. De raad heeft gevraagd om een integrale aanpak van het sluipverkeer bij Beesd, waarbij ook Rhenoy betrokken wordt. Het conceptrapport is klaar. De gemeente kan dat niet 100% oplossen, maar we weten wat nodig is. Er zijn oplossingsrichtingen. Ze worden besproken met de werkgroep Sluipverkeer Beesd en de Communicatie commissie Rhenoy. Daarna, dit najaar, krijgt de raad een voorstel. Overigens vergeten wij hierbij de groeiende problematiek van het sluipverkeer door Waardenburg niet."

FIETSKNELPUNTEN ,,Op verzoek van de raden zijn vorig jaar de vijf belangrijkste fietsknelpunten in beeld gebracht. Daar moest actie op worden genomen. We zijn er met de provincie uit over de fietsschakel Waalbandijk bij Waardenburg. Voorjaar 2020 start de uitvoering.

Over de andere vier komt later in 2020 duidelijkheid. Ik verwacht dat we er zeker twee of drie snel kunnen aanpakken. Los daarvan wordt eind dit jaar begonnen met een vrij liggend fietspad langs de Rijksstraatweg tussen Buurmalsen en Culemborg. De provincie legt de laatste hand aan de plannen."

HERMAN KUIJKSTRAAT ,,Maar er is nu ook overeenstemming over het tweede deel van de Herman KuiJkstraat. We zijn bezig met grondverwerving. Er komt ook een fietssuggestiestrook.

Ook voor de rotonde bij Hellouw nadert een finaal besluit. Ik hoop in november. Het budget is er. En in september zijn de extra parkeerplaatsen en een halte met keerlus voor de buurtbus bij De Pluk in Geldermalsen een feit."

ECONOMIE Goossens is ook verantwoordelijk voor economische ontwikkeling: „Dat gaat over bedrijventerreinen, over het centrum van Geldermalsen. Er lopen diverse onderzoeken. Over bedrijventerreinen overleggen we in de regio. Milieubelastende bedrijven worden bijvoorbeeld geconcentreerd op Medel bij Tiel.

West Betuwe heeft zelf 27 bedrijventerreinen. Grote en kleine. Daar komen vooralsnog geen nieuwe bij. Ik denk eerder aan het nieuw leven inblazen van die bestaande terreinen, zoals nu gebeurt bij de Homburg in Beesd.

We streven naar de komst van duurzame 'maakbedrijven'. Geen nieuwe logistieke centra waar robots het werk doen. Daar wordt te weinig werk gegenereerd. Liever trekken we technologisch innovatieve bedrijven of maakindustrie aan. Met behoefte aan lokale werknemers. We gaan op dit moment voor 150 nieuwe banen in Vuren en Hondsgemet Noord."

MINI-MARKTEN ,,Het lukt niet om in elk dorp een supermarkt te hebben. Maar in elke kern een mini-markt met drie tot zes kramen is wel onze ambitie. Het is echter niet zomaar geregeld.

In Spijk is er ruimte voor vier standplaatsen, maar ze zijn nog vrij. In Ophemert gaat de Troefmarkt weg; ook de SPAR heeft deze locatie onderzocht maar wil er niet verder. Dan streven we daar als een stukje vervanging naar zo'n minimarkt. Het moet wel aantrekkelijk worden gemaakt: minder regels, acceptabele kosten. Concreet, nieuw beleid komt begin volgend jaar."

SPRINTSESSIES Goossens is enthousiast over een nieuw fenomeen: sprintsessies: „Als een ondernemer iets wil, is het belangrijk dat hij of zij snel weet of het kans maakt. We organiseren dan een 'sprintsessie'. Een hogedrukpan. In twee of drie uur wordt het idee door ambtenaren, twee wethouders en ondernemer van alle kanten bekeken. De ondernemer weet dan hoe de bal gaat rollen. Hij hoort uiterlijk na tien dagen wat de kansen zijn. Pas dan start al dan niet de officiële procedure."

CENTRUM GELDERMALSEN Als projectwethouder Centrumplan Geldermalsen/Lingeoever presenteerde hij onlangs de eerste uitwerkingen van de plannen om Geldermalsen meer met de Linge te verbinden. „De gemeente investeert fors in het centrum van Geldermalsen. De Geldersestraat is opgeknapt voor 600.000 euro. Het tweede deel van de Herman Kuijkstraat gaat op de schop. Er gaat twee miljoen euro zitten in het centrumplan Linge-oever. Het plan is enthousiast ontvangen. Ook is een ondernemersfonds opgezet om evenementen en activiteiten te organiseren.

Daarnaast komt er onderzoek naar gratis parkeren. Ook komt er deze periode een extern onderzoek naar winkelsluiting op de zondag. Samen met provincie en buurgemeenten bekijk ik tevens hoe we streekproducten kunnen promoten. Hoe kun je de boer en de consument sneller met elkaar verbinden?"

LEEGSTAND De gemeente wil ook iets gaan doen aan de leegstand: „Sommige panden staan al twee tot vijf jaar leeg. Dat is maatschappelijk onverantwoord. En het doet zeer. We willen ondernemers daarop aanspreken. Met de pandjesbazen in gesprek. Waarom is er leegstand? Zijn er geen huurders? Of ligt het aan de huurprijs? Misschien moet er een meldingsplicht leegstand komen. Of in het uiterste geval een leegstandsboete.

We willen een vitaal centrum hebben, het mag niet verloederen. Daar stoppen we veel energie en geld in. Er wordt soms te gemakkelijk naar de gemeente gekeken. Anderen moeten echter wel mee doen. Vitaliteit is ook afhankelijk van een ondernemersvereniging. Hoe actief is die? Het wachten is op een nieuw bestuur; dat blijkt een moeizaam proces. Maar ik verwacht wel degelijk actie van de ondernemers."