• Rita Boer-Rookhuiszen
  • Rita Boer-Rookhuiszen
  • Rita Boer-Rookhuiszen
  • Rita Boer-Rookhuiszen

Hoogstam kersenboomgaard wijkt voor rondweg

TRICHT De eigenaar van een hoogstam kersenboomgaard aan de Meersteeg in het West Betuwse Tricht heeft vorige week de meeste van zijn 34 jaar oude bomen laten rooien. Voor de in het kader van de spoorverbreding nieuw aan te leggen rondweg ten noorden van het dorp, die dwars door de boomgaard gaat komen, heeft hij een strook van circa 50 meter grond afgestaan aan ProRail. Hierdoor werd voor hem wel het beheer van de boomgaard onrendabel. De kap van de beeldbepalende bomen, een van de weinige hoogstamboomgaarden in de Betuwe, roept in het dorp nogal wat emoties op.

Bij sommigen is er onbegrip, waarom moet die nieuwe weg dwars door deze mooie zeldzame hoogstamboomgaard? Waarom niet eromheen? Anderen vinden de weg sowieso overbodig of geen goede oplossing voor de verkeersproblematiek. Er zijn ook inwoners die juist vinden dat de weg er al had moeten liggen voordat er aan het spoor gewerkt ging worden. Dan had die gebruikt kunnen worden voor de vele zandtransporten die dit voorjaar dwars door het dorp moesten voor de aanleg van de nieuwe onderdoorgang bij de Lingedijk. En was een hoop overlast en ergernis voorkomen.

Hoewel de Betuwe bekend staat vanwege de kersenteelt zijn hoogstam kersenboomgaarden schaars. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw had elk dorp er wel een aantal. Omdat de bomen zo'n 20 meter hoog kunnen worden was het plukken arbeidsintensief. Vandaar dat bijna al deze boomgaarden verdwenen. Vanaf de jaren negentig kwamen er opnieuw kersenboomgaarden met kleinere bomen waardoor de kersen makkelijker te plukken zijn. Vaak zijn deze boomgaarden volledig overdekt ter bescherming tegen vogels, hagel en regen. Ze bieden daardoor een totaal ander aanzicht dan boomgaarden zoals die aan de Meersteeg. Met de kap daarvan een stukje Betuwse cultuurhistorie.

Het uiterlijk van Tricht is vanwege de werkzaamheden aan de spoorlijn, die het dorp doorkruist, inmiddels danig aan het veranderen. Niet alleen vanwege de tunnels die er in plaats van de huidige overwegen komen. Veel groen langs het spoor is al verdwenen om plaats te maken voor een experimentele trillingswerende wand en geluidsschermen. Er zal nog meer groen moeten wijken voor de rondweg die vooral over grond van de gemeente gaat lopen. Grond die op dit moment grotendeels verpacht is ten behoeve van fruitteelt. Van een aantal grondeigenaren moet door ProRail echter grond aangekocht worden. Diverse onderhandelingen over de financiële compensatie zijn inmiddels afgerond, een aantal andere lopen nog. Mogelijk moet ProRail naar de onteigeningsrechter als niet tot overeenstemming gekomen wordt. Voor de hoogstam kersenboomgaard aan de Meersteeg was wel overeenstemming maar de compensatie voor de eigenaar niet voldoende om de overgebleven bomen te behouden. Voor het rooien had hij geen toestemming nodig, fruitbomen zijn namelijk van een kapvergunning vrijgesteld.

Voor het meeste verdwenen groen zal uiteindelijk compensatie komen, zo is door de gemeente met de Rijksoverheid afgesproken. Dit zal pas na afronding van de werkzaamheden zijn omdat de voor het nieuwe groen bestemde terreinen dienen als werkterrein voor de aannemers die aan het spoor en de rondweg werken. Het gaat dan ook nog geruime tijd duren voor het nieuwe 'aanzicht' van Tricht vorm krijgt. Of er weer een hoogstam kersenboomgaard terugkomt is onbekend.