Paaspuzzel NBG Geldermalsen

GELDERMALSEN Diny van Leeuwen van Nederlands Bijbel Genootschap team Geldermalsen heeft een paaspuzzel gemaakt, waarmee men een prijs kan winnen.

De eerste letters van de zestien antwoorden van onderstaande opgaven vormen de oplossing van de puzzel:

1. Hoofdstad van Israël, 2. De blijde boodschap, 3. Het loon van Judas, 4.Betekenis van Exodus, 5. De zondag van de Joden, 6.Andere naam voor 'God met ons', 7. Die lag voor Jezus' graf, 8. Berg ten oosten van Jeruzalem, 9.Een discipel van Jezus, 10. Plaats waar de kruisiging was, 11. Het tweede bijbelboek, 12. Hij droeg Jezus' kruis, 13. Gods wet heeft .... geboden, 14. Noach werd daarin behouden, 15. Een Romeinse keizer, 16.Jona moest erheen.

Door de oplossing te mailen naar nbg.team.geldermalsen@gmail.com of te sturen naar Nederlands Bijbel Genootschap team Geldermalsen, Windvaan 34, 4191TL Geldermalsen maakt men kans op een dwarsligger met teksten uit de Bijbel in gewone taal.

Uiterste inzenddatum: 14 april 2016. De winnaar krijgt schriftelijk bericht.