Participatieworkshops voor statushouders

GELDERMALSEN Woensdag 2 november start gemeente Geldermalsen samen met VluchtelingenWerk participatieworkshops voor statushouders in de gemeente. De workshops laten de statushouders kennismaken met de kernwaarden van de Nederlandse maatschappij; solidariteit, vrijheid, gelijkheid en participatie. Als afsluiting van de workshops ondertekenen deelnemers de participatieverklaring.

Gemeenten zorgen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Geldermalsen werkt daarbij samen met VluchtelingenWerk. De begeleiding bestaat al uit ondersteuning bij het praktische zaken, hulp bij de inburgering en stimuleren van werk en participatie. In Nederland komt er volgend jaar een verplicht nieuw onderdeel bij, het ondertekenen van de participatieverklaring. Gemeente Geldermalsen gaat daar nu al mee aan de slag met de participatieworkshops. Alle volwassen statushouders die sinds 2016 in gemeente Geldermalsen kwamen moeten deze workshops volgen.

De deelnemers krijgen in de workshop veel informatie en gaan daar ook actief mee aan de slag. Vluchtelingenwerk verzorgt de workshops met ondersteuningen van onder andere onderwijsinstellingen, de woningbouwvereniging en de GGD. Deze vertellen over wie ze zijn en wat ze doen. Bij de workshops zijn tolken aanwezig.

In de workshops maken statushouders kennis met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Met de ondertekening verklaart de nieuwkomer de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en deze te respecteren. En dat hij actief een bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving door te werken, naar school te gaan of vrijwilligerswerk te doen.