• Neeltje van Triest

Partijen lopen weg bij informele raadsvergadering

GELDERMALSEN De informatieve raadsvergadering op donderdagavond in Geldermalsen was bedoeld om samen de toekomst in te blikken en een moeizame periode af te sluiten. Het begin van de bijeenkomst verliep moeizaam. Drie partijen, de VVD, Lijst Van Vrouwerff en Leefbaar Geldermalsen verlieten demonstratief de raadszaal. Zij willen alleen tijdens een openbare raadsvergadering spreken over de toekomst.

Neeltje van Triest

@neetjevt

Gelegenheidsvoorzitter Baartmans hield de hele vergadering lang vast aan het informatieve karakter en noemde de raadsleden dan ook steevast bij hun voornaam. Voor de niet-ingewijde toehoorder niet makkelijk, want enkele raadsleden luisteren naar dezelfde voornaam.

Om te beginnen werd teruggeblikt op de gebeurtenissen sinds de azc-vergadering van 16 december. Daarbij bleek dat ook de raadsleden het nog steeds moeilijk hebben met de huidige identiteit van Geldermalsen. Net als vele andere inwoners van Geldermalsen kwamen ze er successievelijk achter dat de naam Geldermalsen direct associaties oproept. Op wintersport, in de grote stad, iedereen weet wat er is gebeurd, iedereen heeft er een mening over en bijna iedereen moppert dan op de overheid.

Het diepgewortelde wantrouwen van de bevolking is een tweede feit waar de raadsleden zich stuk voor stuk het hoofd over bogen. ,,Wat we doen, we doen het toch niet goed'', werd wanhopig de raadszaal in geslingerd. ,,Het is of we een soort gijzeling bespreken'', voegde nummer twee toe. ,,Als we niets doen, is het wat en als we wat doen is het ook wat'', verzucht nummer drie.

Marco Hol van Dorpsbelangen kwam uiteindelijk met een voorstel: ,,Laten we de dorpen in gaan.'' De raad borduurde daar op voort en kwam met Hollandse nuchterheid uit op het gewoon organiseren van informatieavonden waar ze mensen ontmoeten, van alles kunnen vertellen, spreken over de komst van fusiegemeente GNL, verkeer, leefbaarheid, vluchtelingen en alles wat verder ter tafel komt.

Daarbij werd gememoreerd dat de discussie over de leefbaarheidbudgetten wél in een zeer positieve setting werd behandeld. Het kan dus wel in Geldermalsen, alleen is het een feit dat de burger nog meer bij de te behandelen onderwerpen moet worden betrokken. ,,Ik heb nooit een knikker tegen de ruit gezien als je het over de buurt hebt'', werd ter illustratie aangedragen.

Wel is er een kleine vrees dat niet iedereen zijn zegje durft te doen. De zestig insprekers die bij de oorspronkelijke raadsvergadering het woord wilden voeren, krijgen een persoonlijke uitnodiging om in een kern naar keuze in te gaan spreken. Wie wil, kan daar gebruik van maken, wie niet meer wil mag zijn beurt voorbij laten gaan.

Naarmate de vergadering vorderde, verdween de spanning uit de raadszaal en werd het overleg constructiever. Buiten stond vanaf het begin een stelletje jongeren te keuvelen met de politie. Ze hielden het tot de pauze vol en wilden niet binnenkomen. Daarna was ook voor hen de lol er van af en verlieten ze hun koude stek. De raadsvergadering kabbelde voort, en ondanks de slechte start pakten de aanwezige raadsleden de draad weer op om heel voorzichtig te beginnen met het uitdenken van nieuwe voornemens.