• Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker

Petitie tegen te hard rijden rond 's Heeren Loo

GELDERMALSEN Om de verkeersveiligheid in hun wijk te verbeteren, hebben cliënten van 's Heeren Loo een petitie overhandigd aan wethouder Ton van Maanen van de gemeente Geldermalsen. Deze petitie zijn ze zelf gestart. In totaal zijn er 225 handtekeningen opgehaald, zowel onder medewerkers, mede namens de cliënten, als buurtbewoners en bewoners van Ravestein en De Horst.

Iedereen wil veilig kunnen lopen door de wijk. En vooral ook veilig naar zijn of haar werk kunnen gaan. Dat geldt ook voor cliënten van 's Heeren Loo Geldermalsen. Op dit moment is dat voor veel cliënten niet mogelijk. Zij vinden het eng om de straat over te steken en naar hun dagbesteding te gaan. Vooral cliënten die slechtziend zijn en/of slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Er zijn namelijk geen duidelijke oversteekplaatsen en/of zebrapaden. Bovendien rijden veel automobilisten vaak te hard binnen de 30 km-zone in de wijk, waardoor het lastig is om veilig over te steken. Cliënten vinden het daarom eng om de oversteek te maken.

Cliënten willen dat de gemeente maatregelen gaat treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit is al meerdere keren aangegeven. In december 2014 heeft de gemeente toegezegd bij de aanpak van de wegen hier iets mee te gaan doen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Zelf denken de cliënten aan maatregelen als de aanleg van enkele zebrapaden op cruciale oversteekplekken en ook van 'obstakels' in de weg. Dan worden automobilisten gedwongen rustig te rijden. De zebrapaden zorgen ook voor een leersituatie voor cliënten. Zij gaan dan leren om veilig over te steken bij een zebrapad.

Ton van Maanen zegde donderdag toe dat de gemeente een aantal maatregelen neemt. Zo laat de gemeente voor de zomervakantie een aantal waarschuwingsborden plaatsen, die automobilisten erop attendeert dat ze rustig moeten rijden. Daarnaast laat de gemeente metingen uitvoeren om te achterhalen hoeveel auto's er door de wijk rijden en hoe hard ze rijden. Op basis van de resultaten gaat de gemeente bepalen welke maatregelen nodig zijn. Het verzoek voor deze metingen is al uitgezet.