• Google Maps

Plan bedrijventerrein Homburg Noord lijkt zeker

DEN HAAG Het ziet ernaar uit dat de Raad van State het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Homburg Noord in Beesd definitief gaat goedkeuren. De bezwaren van een fruitteler aan de Parkweg tegen de uitbreiding van het bestaande terrein Homburg maakten vrijdag geen grote indruk op de raadsvoorzitter.

Feitelijk gaan de bezwaren ook niet over Homburg Noord, maar over de manier waarop de gemeente Geldermalsen de schaarse ruimte voor nieuwe bedrijven verdeelt. Met Homburg Noord in Beesd en de uitbreiding van bedrijventerrein Hondsgemet in Geldermalsen is de koek op. Dat is zo afgesproken met omliggende Gelderse gemeenten. De provincie kijkt ook kritisch toe. Bedrijventerreinen mogen niet overal in de provincie uit de grond schieten.

Maar de fruitteler in Beesd vindt dat de gemeente eerst voormalige leegstaande fruitloodsen moet benutten voor kleinschalige bedrijven, voordat nieuwe bedrijfsbebouwing wordt toegelaten. De fruitteler bezit zelf meerdere loodsen aan de westzijde van de Parkweg, waarin hij graag kleine bedrijfjes een plek wil geven. Zijn huidige fruitkwekerij is te klein om daar voldoende inkomen uit te halen.

LEGE LOODSEN Daarnaast staan er meerdere loodsen van anderen aan de Parkweg leeg. Een deel van die loodsen wordt nu illegaal voor andere doelen gebruikt dan fruitopslag. Volgens de raadsvouw van de fruitteler heeft de gemeente in het verleden die situatie zelf in de hand gewerkt. Uitbreiding van die bedrijven werd geblokkeerd, om in die omgeving woningbouw en een uitbreiding van Homburg in westelijke richting mogelijk te maken. Daar kwam vanwege de economische crisis weinig van terecht.

De gemeente wil de fruitteler nu gedeeltelijk tegemoet komen. Met een nieuw bestemmingsplan wordt toegestaan dat hij een klein deel van zijn loodsen mag gebruiken voor kleine bedrijfjes. De andere loodsen mogen alleen als opslag worden gebruikt. ,,We willen tegemoet komen, maar zeker niet 100% van zijn wensen honoreren", zegt een woordvoerder van de gemeente.

GEEN NIEUWE BEDRIJFSBEBOUWING Overigens is het de vraag wat de provincie gaat doen als er toch meer bedrijvigheid wordt toegelaten naast Homburg Noord en Hondsgemet. De gemeentewoordvoerder denkt dat dit geen probleem is, omdat het gaat om legalisering van bestaande gebouwen. Er komt geen nieuwe bedrijfsbebouwing bij.

Volgens de raadsvoorzitter is het ook de regel dat eerst bestaande ruimte voor bedrijven wordt benut voordat er een nieuw terrein wordt volgebouwd. Maar de positie van de fruitteler aan de Parkweg is toch anders. Hij beschikt niet over legale ruimte voor bedrijven. Zijn loodsen hebben geen bedrijfsbestemming, maar een agrarische bestemming. En gemeenten hebben grote vrijheid bij het aanwijzen van plekken waar nieuwe bedrijven mogen komen.

De Raad doet over zes weken uitspraak.